Tüm Duyurular

 

Enstitümüz Hakkında Genel Bilgi

Erzincan Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunun Ek Madde 63 sayılı kararı ile kurulmuş olup; Sağlık Bilimleri Enstitüsü 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Kanunu'nun 4. Maddesinin (a) bendinin sonuna eklenerek, 29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 14.03.2008 tarihinde kurucu müdür atamasıyla Enstitü akademik alanında faaliyete geçmiş ve üniversite bünyesinde Lisansüstü düzeyde eğitim ve yapılanma çalışmaları hayat bulmaya başlamıştır.

Kısa süre içerisinde idari ve akademik yapılanmasını tamamlayan Enstitümüz 2009-2010 Güz Yarıyılından itibaren Hemşirelik Anabilim  Dalında Yüksek Lisans, 2014-2015 Güz Yarıyılından itibaren Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans ayrıca 2014-2015 Bahar Yarıyılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Ortak Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrencisi alınmıştır.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 25/12/2014 tarihli Genel Kurul toplantısında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki  Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliği'nin 6. maddesi uyarınca Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı ile ortak Yüksek Lisans programı açılması uygun görülmüş olup, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Halen Enstitümüz bünyesinde 50 Yüksek Lisans ve 1 Doktora öğrencisi öğrenim görmektedir. Bugüne kadar 2 Yüksek Lisans öğrencimiz mezun olmuş ve 2 Yüksek Lisans öğrencimiz ise yatay geçiş yapmıştır.

Enstitümüz, Sağlık Yüksekokulu ile ortak alan olarak kullanılan çok iyi donatılmış dershanelere, laboratuarlara ve çok amaçlı salona sahip olarak, çağdaş bir yapıya kavuşmuştur.

 

 

 

 


Tüm Haberler