Tüm Duyurular

KEMAH MESLEK YÜKSEKOKULU

18/10/2007 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Erzincan Üniversitesi’nin bünyesinde Kemah Meslek Yüksekokulu’nun Kurulması uygun görülmüştür.

Yüksekokulumuz 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü olmak üzere 3 Bölümde toplam 150 öğrenci ile Eğitim-Öğretime başlanmıştır.

Yüksekokulumuzda 6 bölüm ve bu bölümlere bağlı 6 örgün ve 2 ikinci öğretim programı olmak üzere toplam 8 program bulunmaktadır.

Yüksekokulumuzda Eğitim-Öğretim faaliyetleri, 13 öğretim elemanı tarafından, 8 derslik, 3 bilgisayar ve 1 ar-ge laboratuarında gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl içerisinde düzenli olarak yürütülen seminer ve konferanslarla eğitim-öğretim faliyetlerine destek sağlanmaktadır. Ayrıca Yüksekokulumuz da kütüphane, kantin ve farklı dallarda sosyal ve kültürel faliyetleri yürütmek için çok amaçlı salon ile öğrencilerimize ve öğretim elemanlarına hizmet vermektedir.

PERSONEL

Yüksekokulumuz bünyesinde 13 Akademik 10 İdari olmak üzere toplam 23 personel bulunmaktadır. Akademik personel 2 öğretim üyesi ve 11 öğretim elemanından oluşmaktadır. Ayrıca eğitim-öğretim faaliyetlerimizde Üniversitesimizin fakülte ve yüksekokullarında ki öğretim üyesi ve elemanlarından da katkı alınmaktadır.

Yüksekokulumuz her program için modern araç ve gereçler ile donatılmıştır. Yüksekokulumuzda ki eğitim-öğretim süresince, sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri için gerekli tüm teorik ve uygulamalı bilgiler, kapsamlı bir şekilde verilmektedir.


Tüm Haberler