ADI SOYADI

GÖREVİ

UNVANI

TELEFON-DAHİLİ

E-POSTA ADRESİ

Asalettin AĞYAZI

Fakülte Sekreteri

Fakülte Sekreteri

43116

aagyazi@erzincan.edu.tr

Barış KARATAY

Tahakkuk-Satın Alma

Bilgisayar İşlt.

43118

bkaratay@erzincan.edu.tr

Ali ÇEVİK

Öğrenci İşleri

Bilgisayar İşlt.

43064

acevik@erzincan.edu.tr

Hüseyin OK

Yazı İşleri – Personel İşleri

Memur

43121

hok@erzincan.edu.tr

Meryem ATALAY

Özel Kalem – Bölüm Sekreteri

Memur

43000

matalay@erzincan.edu.tr

Salih KARANLIK

Teknik İşler

Tekniker

43108

skaranlik@erzincan.edu.tr