Doc.Dr. Orhan TAŞKESEN   
Müdür
   Öğr.Gör. Önder SAKAL                                                                         Öğr.Gör.Nüsret BULUT
           Müdür Yardımcısı                                                  Müdür Yardımcısı
                      Üye                                                              Üye
 Doç.Dr.Ahmet TANDIROĞLU      Y rd.Doç.Dr.Tevhit KAHRAMAN     Yrd.Doç.Dr.Enver SÜRER
                 Üye                     Üye                      Üye
Ercan DİREK
Raportör