Staj müracaat tarihleri 03 Haziran 2013 ile 03 Temmuz 2013 tarihleri arasında olup KESİNLİKLE UZATILMAYACAKTIR.

20 İş Günlü Staj

Staj Başlangıç Tarihi : 08.07.2013

Staj Bitiş Tarihi : 02.08.2013

Staj Rapor Dosyası staj bitiş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde teslim edilmek zorundadır.

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN TAKİP EDECEĞİ İŞLEMLER

2012–2013 Akademik yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Sigorta işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ve öğrencilerimizin staja başlaya bilmeleri için;

Yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanan aşağıda belirtilen belgelerinizi bilgisayar ortamında doldurarak TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj bürosuna teslim edilecektir.

Yapılacak işlemleriniz sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:

1. Staj Müracaat Formu doldurulup işyerine onaylattırıldıktan sonra Program Koordinatörüne imzalattırılacak,

2. Form 7’ye Fotoğraf yapıştırarak, Müdür Yardımcılarına imza ve Okul Sekreterliğine Mühürlettiriniz,

3. Zorunlu Staj Formunu ilgili yerlere gerekli bilgileri doldurduktan sonra 4 adet çıktı alarak fotoğraf yapıştırıp gerekli imzaları tamamlayınız,

4. Stajyer Öğrenci Özgeçmiş belgenizi doldurarak

Tüm evraklarınızla birlikte imza ve mühür işlemlerinden sonra TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj bürosuna teslim edilecektir.

AÇIKLAMALAR:

  • Öğrenciler; stajlarını staj takviminde belirtilen tarihler arasında yapacaklardır.
  • Staj takvimi dışında staj yapılmayacaktır.
  • Yaz okulu ile birlikte stajın yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

BİLGİSAYAR ORTAMINDA HAZIRLANACAK VE TESLİM EDİLECEK BELGELERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.

1.        Staj Dosyası hazırlama Kılavuzu

2.        Staj Dilekçesi

3.        Zorunlu Staj Formu

4.        Stajyer Öğrenci Özgeçmiş Belgesi

5.        Stajyer Devam Çizelgesi

6.        Staj Form 1

7.        Staj Form 6 (Staj Sigorta Ödemesi)

8.        Staj Form 7

9.        Staj Müracaat Dilekçesi

10.     Staj Değerlendirme Formu