DGS (Dikey Geçiş Sınavı)

Dikey Geçiş Sınavı  (DGS) , ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ayının ikinci haftasında yapılan bir sınavdır. DGS ye  2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun veya mezun olacak (1. ve 2. sınıf öğrencileri) durumda bulunan adaylar katılabilir. Ayrıca açık öğretim Fakültesi 2 yıllık mezun veya devam eden adaylar da DGS ye katılabilir, kendi bölümlerinin devamı niteliğindeki bölümlere geçiş yaparak örgün eğitim alabilirler. DGS ye girişte herhangi bir yaş sınırı veya alttan ders, staj gibi kısıtlama durumu söz konusu değildir. DGS Sınav içeriği, 80 Matematik, 80 Türkçe olmak üzere toplam 160 sorudan oluşmaktadır. 160 soru için verilen süre 180 dk.dır Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı önlisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

Sınav başvuruları Nisan ya da Mayıs ayı içinde yapılmaktadır.

Başvuru belgelerini, son sınıf öğrencileri kendi meslek yüksekokulu müdürlüklerinden, mezunlar ise herhangi bir meslek yüksekokulundan, Açık Öğretim Fakültesi bürosundan veya ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğinden, belli bir ücret karşılığında teslim alabilirler. Aday tarafından doldurulan başvuru belgesi ve sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, belgelerin teslim alındığı yere teslim edilir. Özürlü adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde, özür durumunu gösteren sağlık kurulu raporunu başvuru belgesine eklemek zorundadırlar. Okuyamayacak derecede görme özürlü olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak, bu adaylar ile ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/işaretleyici verilecektir.

Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, önlisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER