Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi 17.05.2007 tarihli ve 5662 sayılı yasanın 4. maddesi ile kuruldu. İlk dekan ataması 04.11.2010 tarihinde yapılarak kuruluş çalışmalarına başladı. İlk atanan öğretim üyeleri ile çok hızlı ilerleyen bir program takip edildi. Tıp Fakültesinin eğitiminin ve sağlık hizmetlerinin verileceği, akademik kadronun çalışabileceği Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6 ay gibi kısa bir süre içinde hizmete açıldı. Daha kaliteli ve evrensel sağlık hizmeti verebilmek için öğretim üyesi sayısı kısa süre içinde 19 profesör, 2 doçent, 50 yardımcı doçent olmak üzere toplam 68’e ulaştı. Kaliteli sağlık hizmeti sunumu yanında akademik düzeyde sağlık hizmetleri verilmeye başlandı.

Kısa sürede bu hizmetlere ulaşılırken öncelikli olarak kliniklerden başlamak üzere öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerini kendi bünyemizde yapabilmenin çalışmaları içindeyiz. Temel bilimler düzeyinde mekân eksikliklerimizi gidermeyi planlarken öğretim üyesi kadrosunun yeterli düzeye getirilmesi çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışmalarla her Erzincan Tıp Fakültesi öğrencisinin eğitiminin bir bölümünü mutlaka Erzincan’da alması planlanmaktadır.