STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

2015–2016 Akademik yılı Yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Sigorta işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ve öğrencilerimizin staja başlaya bilmeleri için;

Yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanan aşağıda belirtilen belgelerinizi bilgisayar ortamında doldurarak TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj koordinatörüne teslim edilecektir.

2015-2016 Akademik Yılı Yaz dönemi stajı 20 Haziran 2016  - 03 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Zorunlu belgeler en geç 27 Mayıs 2016 tarihinde staj koordinatörüne teslim edilcektir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

Staj Koordinatörüne Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

  • Zorunlu Staj formu
  • Staj Müracaat Formu
  • Kimlik fotokopisi

 

Tüm evraklarınızla birlikte imza ve mühür işlemlerinden sonra TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj koordinatörüne teslim edilecektir.

 

AÇIKLAMALAR:

Öğrenciler; stajlarını staj takviminde belirtilen tarihler arasında yapacaklardır. Staj takvimi dışında staj yapılmayacaktır. Yaz okulu ile birlikte stajın yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

 

BİLGİSAYAR ORTAMINDA HAZIRLANACAK VE TESLİM EDİLECEK BELGELERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.