MİSYON

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün misyonu; Fen, Mühendislik ve Alan Eğitimi alanlarında bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesini sağlamaktır. Anabilim Dallarındaki eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak, toplumsal gereksinimler ile ulusal ve uluslararası gelişmeleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını teşvik ederek organizasyonunu sağlamak, hali hazırda açılmış programları güncelleştirilmek, toplumun refah düzeyinin yükseltilmesine yönelik çıktıların üretilmesini sağlamak ve daha nitelikli öğrenme ortamlarını sunmaktır.

 

VİZYON

Fen Bilimleri Enstitümüzün Lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin araştırma yapan üniversite, sanayi ve diğer araştırma kurumlarına ülkemizin rekabet gücünü artıracak nitelikli bilim insanı yetiştiren, ulusal ve uluslar arası düzeydeki araştırmalarını artırarak sürdüren ve mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmalarını sağlayan, saygın ve tercih edilen bir kurum olmaktır.