Metin DEMİREL

Yüksekokul Sekreteri

Nevin DOĞAN GÜRAKAN

Cansel BAYRAM

Ayşegül DURUKAN

Öğrenci İşleri

Yazı İşleri-Personel İşleri

Özel Kalem

Zihni HATTABOĞLU

Haydar CANIBEK

Teknisyen

Taşınır ve Kayıt Kontrol Yetkilisi