• İnsan ve hasta haklarına saygı: Yüksekokul  çalışanları birbirlerine ve hizmet sundukları tüm bireylere karşı insan merkezli olarak çalışmayı kendilerine ilke edinirler.
  • Şeffaflık: Faaliyetler paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir. Her düzeyde  yetkinlinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.
  • Eşitlik:Yüksekokul yönetimi kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, liyakata önem verir ve emeğe saygı gösterir.
  • Paylaşımcılık ve ekip ruhuna sahip olmak:Yüksekokul çalışanları paylaşma ve ekip ruhu anlayışı içinde hareket eder.
  • Yenilikçilik ve üretkenlik: Çalışanlar yenilikçi ve üretici düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getirir, risk alır.
  • Çevre bilinci: Yüksekokul çalışanları çevre ve doğal dengenin korunmasına yönelik olarak üst düzeyde duyarlılık gösterir ve yaptığı fiziki çalışmaları bu doğrultuda sürdürür.
  • Mükemmeli aramak: Yüksekokulun özülküsünün bir gereği olarak toplumsal hizmette, bilimsel çalışmalarda ve verdiği eğitimde her zaman mükemmel olmayı amaçlar ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürür.
  • Toplum yararı: Yüksekokul faaliyetlerinde toplum yararını gözetir.