Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 04.01.2012 tarihinde Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü’nün teklifi doğrultusunda 23.06.2012 tarihli 28332 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu Bakanlar Kurulu’nun 24.05.2012 tarih ve 2012/3243 sayılı kararı ile kurulmuştur. Daha sonra 13.09.2012 tarihinde Dekan ataması yapılmış ve kuruluş çalışmalarına fiilen başlanmıştır.

    Fakültemiz Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknoloji Bölümü olmak üzere 3 Bölüm ve bunlara bağlı Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Farmasötik Botanik, Eczacılık İşletmeciliği ve Farmasötik Teknoloji Anabilim Dallarından oluşmaktadır.