HAZIRLIKSIZ PROGRAM

 

          1.YARIYIL

2. YARIYIL

Kod

Dersin Adı

T U K

 

 

 

AKTS/ECTS

Kod

Dersin Adı

T U K

 

 

 

AKTS/ECTS

ILA101

Türk Dili - I

2 0 2

 

 

 

2

ILA 102

Türk Dili II

2 0 2

 

 

 

2

ILA103

Atatürk İlke ve İnklapları – I

2 0 2

 

 

 

2

 

ILA104

Atatürk İlke ve Inklapları II

2 0 2

 

 

 

2

ILA105

Yabancı Dil – I

2 0 2

 

 

 

2

ILA 106

Yabancı Dil II

2 0 2

 

 

 

2

ILA107

Arapça I

6 4 8

 

 

 

8

ILA 108

Arapça II

6 4 8

 

 

 

8

ILA109

Kur’an Okuma ve Tecvid I

2 0 2

 

 

 

3

ILA 110

Kur’an Okuma ve Tecvid II

2 0 2

 

 

 

3

ILA111

İslam Tarihi I

2 0 2

 

 

 

3

ILA 112

İslam Tarihi II

2 0 2

 

 

 

3

ILA113

Piskolojiye Giriş

2 0 2

 

 

 

4

ILA 114

Sosyolojiye Giriş

2 0 2

 

 

 

4

ILA115

İslam İnanç Esasları

2 0 2

 

 

 

3

ILA 116

Hadis Tarihi

2 0 2

 

 

 

4

ILA117

Bilgisayara Giriş

2 0 2

 

 

 

3

ILA 118

İslam İbadet Esasları

0 2 1

 

 

 

2

 

TOPLAM

22 4 24

 

 

 

30

 

TOPLAM

20 6 23

 

 

 

30

2.SINIF

          3.YARIYIL

4. YARIYIL

Kod

Dersin Adı

T U K

 

 

 

AKTS/ECTS

Kod

Dersin Adı

T U K

 

 

 

AKTS/ECTS

  ILA201

Arapça III

3 2 4

 

 

 

5

ILA 202

Arapça IV

3 2 4

 

 

 

5

  ILA203

Kur’an Okuma  ve Tecvid III

2 0 2

 

 

 

3

ILA 204

Kur’an Okuma  ve Tecvid IV

2 0 2

 

 

 

3

  ILA205

Tefsir  Tarihi

2 0 2

 

 

 

3

ILA 206

Tefsir Usulü

2 0 2

 

 

 

3

  ILA207

Hadis Usulü

2 0 2

 

 

 

3

ILA 208

Hadis I

3 0 3

 

 

 

4

  ILA209

İslam Tarihi III

2 0 2

 

 

 

3

ILA 210

Kelam Tarihi

2 0 2

 

 

 

3

  ILA211

İlkçağ Felsefesi Tarihi

2 0 2

 

 

 

3

ILA 212

İslam Felsefesi Tarihi

2 0 2

 

 

 

3

  ILA213

Türk İslam Edebiyatı

2 0 2

 

 

 

3

ILA 214

İslam Medeniyeti Tarihi

2 0 2

 

 

 

2

  ILA215

Din Psikolojisi

2 0 2

 

 

 

3

ILA 216

Din Sosyolojisi

2 0 2

 

 

 

3

  ILA217

Mantık

2 0 2

 

 

 

2

ILA 218

Türk İslam Sanatları Tarihi

2 0 2

 

 

 

2

  ILA219

Yabancı Dil III

2 0 2

 

 

 

2

ILA 220

Yabancı Dil IV

2 0 2

 

 

 

2

 

TOPLAM

21 2 22

 

 

 

30

 

TOPLAM

22 2 23

 

 

 

30

3.SINIF

          5.YARIYIL

6. YARIYIL

Kod

Dersin Adı

T U K

 

 

 

AKTS/ECTS

Kod

Dersin Adı

T U K

 

 

 

AKTS/ECTS

ILA301

Kur’ân Okuma ve Tecvid V

2 0 2

 

 

 

3

ILA 302

Kur’ân Okuma ve Tecvid VI

2 0 2

 

 

 

3

ILA 303

Hadis II

3 0 3

 

 

 

4

ILA 304

Tefsir II

3 0 3

 

 

 

4

ILA 305

İslam Hukuk Usulü I

2 0 2

 

 

 

3

ILA 306

İslam Hukuk Usulü II

2 0 2

 

 

 

3

ILA 307

Kelam Metodolojisi

2 0 2

 

 

 

3

ILA 308

Sistematik Kelam I

2 0 2

 

 

 

3

ILA 309

Tefsir I

2 0 2

 

 

 

3

ILA 310

İslam Mezhepleri Tarihi II

3 0 3

 

 

 

4

ILA 311

Dinler Tarihi I

2 0 2

 

 

 

3

ILA 312

Dinler Tarihi II

2 0 2

 

 

 

3

ILA 313

İslam Mezhepleri Tarihi I

3 0 3

 

 

 

3

ILA 314

Tasavvuf I

2 0 2

 

 

 

2

ILA 315

Yeniçağ Felsefesi

2 0 2

 

 

 

2

ILA 316

Türk Din Musikisi

2 0 2

 

 

 

2

SEÇ

 

2 0 2

 

 

 

3

SEÇ

 

2 0 2

 

 

 

3

  SEÇ

 

2 0 2

 

 

 

3

SEÇ

 

2 0 2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

22 0 22

 

 

 

30

 

TOPLAM

22 0 22

 

 

 

30

4.SINIF

          7.YARIYIL

8. YARIYIL

Kod

Dersin Adı

T U K

 

 

 

AKTS/ECTS

Kod

Dersin Adı

T U K

 

 

 

AKTS/ECTS

ILA 401

Kur’ân Okuma veTecvid VII

2 0 2

 

 

 

2

ILA 402

Kur’ân Okuma veTecvid VIII

2 0 2

 

 

 

5

ILA 403

İslam Hukuku I

2 0 2

 

 

 

2

ILA 404

İslam Hukuk II

2 0 2

 

 

 

5

ILA 405

Sistematik Kelam II

2 0 2

 

 

 

4

ILA 406

Dini Hitabet

1 2 2

 

 

 

4

ILA 407

Tasavvuf II

2 0 2

 

 

 

4

ILA 408

Din Felsefesi II

2 0 2

 

 

 

4

ILA 409

Din Eğitimi

3 0 3

 

 

 

4

ILA 410

İslam Ahlak Felsefesi

2 0 2

 

 

 

5

ILA 411

Din Felsefesi I

2 0 2

 

 

 

4

ILA  412

Seminer Çalışması II

0 2 1

 

 

 

3

ILA 413

Karşılaştırmalı Dinler

2 0 2

 

 

 

4

SEÇ

 

2 0 2

 

 

 

4

ILA 415

Seminer Çalışması I

0 2 1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

SEÇ

 

2 0 2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

SEÇ

 

2 0 2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

19 2 20

 

 

 

30

 

TOPLAM

11 4 13

 

 

 

30

 

 

 

 

TOPLAM 169 KREDİ    TOPLAM AKTS/ECTS 240