ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
AKADEMİK KADRO
 
KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
S.NU ADI SOYADI ANABİLİM DALI DURUMU
1
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
 
2 Arş. Gör. Muhammet KOÇAKGÖL Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ÖYP - 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Lisansüstü Eğitim Yapmak Üzere Kadrosu Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir
3
Genel Kamu Hukuku
 
4
Genel Kamu Hukuku
 
5
Genel Kamu Hukuku
 
6
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
 
7
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
 
8
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
 
9
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
 
10
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
ÖYP - 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Lisansüstü Eğitim Yapmak Üzere Kadrosu Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir
11 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku  
12 Arş. Gör. Feyza EROL Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku  
13
Anayasa Hukuku
(Kamu Hukuku Bölüm Başkanı)
 
14
Anayasa Hukuku
 
15
Anayasa Hukuku
 
16
Anayasa Hukuku
ÖYP - 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Lisansüstü Eğitim Yapmak Üzere Kadrosu Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir
17
Anayasa Hukuku
 
18 Arş. Gör. Serhat CEYLAN Anayasa Hukuku  
19
İdare Hukuku
 
20
İdare Hukuku
 
21
İdare Hukuku
ÖYP - 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Lisansüstü Eğitim Yapmak Üzere Kadrosu İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir.
22
İdare Hukuku
 
23 Arş. Gör. Gözde BAYAZİT İdare Hukuku  
24 Arş. Gör. Nuray SÜMER İdare Hukuku 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Doktora Eğitimi Yapmak Üzere Kadrosu İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir.
25
Milletlerarası Hukuk
 
26
Milletlerarası Hukuk
 
27
Milletlerarası Hukuk
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Lisansüstü Eğitim Yapmak Üzere Kadrosu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir
28 Arş. Gör. Ayşe CEBECİOĞLU Milletlerarası Hukuk 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Doktora Eğitimi İçin Kadrosu  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir
29 Arş. Gör. M. Serhat KAŞIKARA Milletlerarası Hukuk ÖYP - 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Doktora Eğitimi Yapmak Üzere Kadrosu Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir.
30 Arş. Gör. Nazlı Kübra ÇELİK Mali Hukuk 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Doktora Eğitimi İçin Kadrosu  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir
31 Arş. Gör. Arzu YILMAZ Mali Hukuk ÖYP
32 Arş. Gör. Serkan OĞUZ Hukuk Tarihi ÖYP
 ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
SNU
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
DURUMU
1
Medeni Hukuk
(Özel Hukuk Bölüm Başkanı)
 
2
Medeni Hukuk
 
3
Medeni Hukuk
 
4
Medeni Hukuk
 
5
Medeni Hukuk
 
6
Medeni Hukuk
 
7
Medeni Hukuk
 
8
Medeni Hukuk
 
9
Medeni Hukuk
 
10 Arş. Gör. Damla Özden ÖKSÜZ Medeni Hukuk  
11 Arş. Gör. Hasan ÇİFTÇİ Medeni Hukuk  
12
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 
13
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 
14
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 
15 Arş. Gör. M. Arif FINDIK İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ÖYP
16 Arş. Gör. Engin HİLAL İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  
17
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku
 
18 Arş. Gör. Fatih AYDEMİR
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Doktora Eğitimi İçin  Kadrosu Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir
19
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku
 
20
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku
ÖYP - 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Lisansüstü Eğitim Yapmak Üzere Kadrosu Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir
21
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku
ÖYP
22
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Lisansüstü Eğitim Yapmak Üzere Kadrosu Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir
23 Arş. Gör. Aydın GÜVEN Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ÖYP
24
Ticaret Hukuku
 
25
Ticaret Hukuku
 
26 Yrd. Doç.  Dr. Melih SÖNMEZ Ticaret Hukuku  
27
Ticaret Hukuku
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Doktora Eğitimi İçin Kadrosu  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir
28
Ticaret Hukuku
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Doktora Eğitimi İçin Kadrosu  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir
29
Ticaret Hukuku
 
30
Ticaret Hukuku
 
31 Ticaret Hukuku 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Lisansüstü Eğitim Yapmak Üzere Kadrosu İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir
32 Arş. Gör. Muhammed Enes YILDIZ Ticaret Hukuku  
33 Arş. Gör. Elif AĞCA Milletlerarası Özel Hukuk  
34
Milletlerarası Özel Hukuk
ÖYP - 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu m.35 Çerçevesinde Lisansüstü Eğitim Yapmak Üzere Kadrosu Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne Geçici Olarak Nakledilmiştir