Erzincan Hukuk Fakültesi, şehir merkezinden 3 km uzaklıkta, öğrencilerimizin sportif faaliyetler yapabilecekleri alanları bulunan, doğal güzelliklerle çevrili bir yerleşkede bulunmaktadır. Fakültemizde 6 derslik, 1 bilgisayar sınıfı, 1 duruşma salonu ile yaklaşık 30.000 eser ve süreli yayının mevcut olduğu zengin bir kütüphane ve 100 kişilik bağımsız bir okuma salonu bulunmakta; tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize internet hizmeti verilmektedir. Kütüphanemizde akademik personel ve öğrencilerimizin yararlanmaları amacıyla, aylık olarak güncellemeleri yapılan, içtihat ve mevzuat bilgi bankası programları mevcuttur. Ayrıca 2009- 2010 öğretim yılında tamamlanan amfiler grubunda 2 adet 350 kişilik, 4 adet 250 kişilik toplam 6 amfi, 1 adet 250 kişilik konferans salonu ve 1 adet öğrenci kafeteryası öğrencilerimizin hizmetindedir.

Fakültemiz genç ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Fakültemizde; 3 Profesör, 5 Doçent, 13 Yardımcı Doçent  ve 45 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Öğretim üyelerimiz, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini Ankara, İstanbul, Marmara ve Selçuk Üniversiteleri Sosyal Bilimler Enstitülerinde tamamlamışlardır. Ayrıca fakültemizde yetişen pek çok öğretim üyesi ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapmakta ve bizlere destek olmaya devam etmektedir.
          Erzincan Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını 1996–1997 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Şu ana kadar Fakültemizden 1524 öğrenci mezun olmuştur. 19. dönem mezunlarını verdiğimiz 2014-2015 öğretim yılında 194 öğrenci fakültemizdeki öğrenimlerini başarı ile tamamlamış ve mezunlarımız arasına katılmıştır. Fakültemize 2015-2016 öğretim yılında  TM-3 puan türünden en düşük 391,820, en yüksek 408,925 puan alan 310 öğrenci kabul edilmiştir. Halen Fakültemizde 479'u kız ve 648'i erkek olmak üzere toplam 1127 öğrenci bulunmaktadır. 
           Fakültemizde 2002–2003 öğretim yılından itibaren Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak kamu hukuku ve özel hukuk anabilim dallarında yüksek lisans öğretimine başlanmıştır. Bugüne kadar Atatürk Üniversitesi bünyesinde 10’u kamu hukuku programında, 3’ü özel hukuk programında olmak üzere, toplam 13 öğrenci yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak uzman unvanı almıştır.  Ayrıca 2007–2008 öğretim yılından itibaren Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kamu hukuku, özel hukuk ve mali hukuk anabilim dallarında tezli ve tezsiz yüksek lisans öğretimine, 2010-2011 öğretim yılından itibaren kamu hukuku anabilim dalında, 2012-2013 öğretim yılından itibaren özel hukuk anabilim dalında doktora öğretimine başlanmıştır. Her yıl tezli yüksek lisans programlarına 10, tezsiz yüksek lisans programlarına 35, kamu hukuku ve  özel hukuk doktora programlarına ise 5'er öğrenci kabul edilmektedir. Bugüne kadar tezli yüksek lisans programlarından özel hukuk bölümünde 12 kamu hukuku bölümünde 15, mali hukuk bölümünde 7 olmak üzere toplam 34 öğrenci mezun olmuştur. Tezsiz yüksek lisans programlarından özel hukuk bölümünde 52, kamu hukuku bölümünde 80, mali hukuk bölümünde 38 olmak üzere toplam 170 öğrenci mezun olmuştur. Halen özel hukuk bölümünde 72 tezli, 151 tezsiz, kamu hukuku bölümünde 51 tezli, 169 tezsiz, mali hukuk bölümünde 11 tezli, 20 tezsiz yüksek lisans öğrencisi kayıtlı bulunmaktadır.  Kamu hukuku doktora programında  18, özel hukuk doktora programında ise kayıtlı 8 öğrencimiz mevcuttur.
        Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 1997 yılından itibaren kesintisiz olarak yayımlanmaktadır. Dergimiz, C.VI, S.1-4, Aralık 2002 sayısı ile birlikte "Ulusal Hakemli Dergi" niteliğini kazanmış olup; 2003 yılından itibaren yılda iki kez yayınlanır hale gelmiştir. Fakülte dergimiz Tübitak Ulakbim ulusal veri tabanlarından taranabilir dergiler arasında yer almaktadır. Herhangi bir ilan ya da duyuruya gerek olmaksızın tüm hukuk camiasından gelecek akademik nitelikteki çalışmalar dergimizin çıkacak müteakip sayıları için değerlendirmeye alınıp, "hakemlerce uygun görülenler“ yayımlanabilmektedir. Son olarak dergimizin C.XVIII, S.3-4, Aralık - 2014 sayısı yayımlanmıştır. 
        Bugüne kadar fakültemiz, "ulusal" ve "uluslararası" düzeyde bir çok sempozyum, panel ve konferanslar gerçekleştirmiş, bu bağlamda diğer hukuk fakültelerinden ve yurtdışından çok sayıda değerli katılımcıyı konuk etmiştir.
        Fakültemiz mezunları  girdikleri mesleki sınavlarda başarılı sonuçlar almaktadır. Özellikle Adli ve İdari Yargı Hâkim Adaylığı yazılı sınavlarında öğrencilerimizin gösterdiği başarı oranı oldukça yüksektir. Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin bir kısmı Adalet Bakanlığı bünyesinde hâkim ve savcı olarak, bir kısmı çeşitli hukuk fakültelerinde öğretim elemanı olarak, önemli bir bölümü de serbest avukat olarak mesleki hayatlarını sürdürmektedir.