YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ayhan DÖNER

Enstitü Müdürü

 Doç. Dr. Faruk GÜRBÜZ

Enstitü Müdür Yrd.

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ

Enstitü Müdür Yrd.

Prof. Dr. Sururi AKTAŞ

Üye

Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA

Üye

Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü BAHAR

Üye

 

Akın Aykut AKAR

Raportör

(Enstitü Sekreteri)