YÜKSEKOKUL KURULU

Müdür

Yrd. Doç. Dr. Tevhit KAHRAMAN

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Rahmi ÖZDEN

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Oğuz Han AYKUT

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Başkan V.

Öğr. Gör. İsmail AKGÜL

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Şakir AYBAR

El Sanatları Bölümü Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYALAR

Elektronik ve Otomasyon Bölümü Başkan V.

Öğr. Gör. Haluk Ayhan

İnşaat Teknolojisi Bölümü Başkan V.

Öğr. Gör. Numan DEMİR

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Başkanı

Doç. Dr. Ahmet TANDIROĞLU

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Başkanı

Doç. Dr. Murat ÇETİN

Muhasebe ve Vergi Bölümü Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Tevhit KAHRAMAN

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Enver SÜMER

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Kaya AĞIN

Tasarım Bölümü Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Agah Oktay ÖZDEMİR

Elektrik ve Enerji Bölümü Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Burcu BOZKURT ÇIRAK

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Özlem AKAR

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Başkan V.

Öğr. Gör. Melike Nazlı BEYİTOĞLU

Yüksekokul Sekreteri

(Raportör)

Yılmaz BOZLAK