AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU

Başkan Doç.Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR
Üye Yrd. Doç. Dr. Filiz YANGILAR
Üye Yrd. Doç. Dr. Sevinç KÖSE
Üye Yüksekokul Sekreteri Özden ORÇUN
Üye Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi