Kahraman ALPARSLAN
Yüksekokul Sekreteri

 

Tekin GÜÇ
Şef - Mali İşler

 

Ebru ATAŞ
Öğrenci İşleri
Okan Tunay
Öğrenci İşleri

 

Ramazan ADIGÜZEL
Sekreter - Bölüm Sekreteri
Osman Şimşek ATEŞAL
Yaz İşleri  - Personel İşleri - Taşınır KKY.

 

Esengül KALIN
Yardımcı Hizmetler