YOLLUK BİLDİRİMİ ;

          * Yolluk Bildirim Dilekçesi

YENİ KAYIT OLACAKLAR İÇİN ;

          * Yüksek Lisans Başvuru Formu

          * Doktora Başvuru Formu

          * ÖYP Başvuru Formu

         ÖYP Başvuru Dilekçesi (Araştırma Görevlileri için)

          * Kesin Kayıt Formu

          * YEDEK KESİN KAYIT FORMU

          * Yatay Geçiş Başvuru Formu

          * Yök Dönüşüm Tablosu

           

DERS KAYIT FORMLARI ;

          * Tezli Yüksek Lisans Ders Kayıt Formu

          * Doktora Programı Ders Kayıt Formu

          * Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

          * Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu

          * Seçimlik Ders Yerine Başka Bir Ders Alma Formu

DEVAM ÇİZELGELERİ ;

          * Haftalık 

          * Dönemlik

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ;

Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer

          * Yüksek Lisans Dersleri ve İçerikleri

          * Seminer Değerlendirme Formu

          * Seminer Sunum Duyurusu

          * Katılım Listesi

          * Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu

          * İntihal Olmadığına Dair Dilekçe

TEZ AŞAMASI ;

          * Tez Konusu Öneri Formu

          * Tez Değerlendirme Formu

          * Tez Konusu İsim Değişikliği Öneri Formu (VARSA)

          * Tez Jürisi Öneri Formu

          * Tez Teslim Formu

          * Tez Savunma Sınavı Duyurusu

          * Katılım Listesi

          * Tezli Yüksek Lisans Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı

          * Tez Değerlendirme Kişisel Rapor

          * Ek Süre İstek Formu

          * Tez Bildirimi Dilekçe Örneği

DOKTORA PROGRAMI ;

Yeterlilik

          * Yeterlilik Jürisi Tekif Formu

          * Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı Sonuç Formu

          * Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

          * Tez Konusu Öneri Formu

          * Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı

          * Tez Savunma Jürisi Öneri Formu

          * Tez Savunma Sınavı Duyurusu

          * Katılım Listesi

          * Tez Değerlendirme Sınav Tutanağı

          * İntihal Olmadığına Dair Dilekçe

ÖĞRENCİ İLİŞKİSİZLİK BELGELERİ ;

         * Kayıt Silinenler için

          * Yatay Geçiş için

          * Mezun Durumda Olanlar için

MATBU EVRAKLAR ;

          * Kayıt Dondurma 

          * Kayıt Sildirme

          * Askerlik Sevk Tehiri

          * Askerlik Sevk Tehiri İptal

          * Belge İstem Dilekçesi (Öğrenci Belgesi ve Transkript)

          * Ders Tanıtım Formu (Öğretim Üyeleri İçin)

          * Bilgi Güncelleme Formu

          * Dibloma Teslim Tutanağı (Tıklayınız)

YARIYIL SONU SINAV ÜCRET FORMU

HAFTALIK DERS YÜKÜ FORMU (EK-1)

HAFTALIK DERS YÜKÜ FORMU (EK-2)