Okulumuzda Sokakla Ýrtibatlý Çocuklarý Ýçin Düzenlenen Etkinlik