ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

Birim Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

myazici@erzincan.edu.tr

(0 446) 220 00 24-42427

Spor Yöneticiliği Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN

ycakmak@erzincan.edu.tr

(0 446) 220 00 24-42418

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Koordinatörü

Arş. Gör. Duygu SEVİNÇ

dsevinc@erzincan.edu.tr

(0 446) 220 00 24-42380