YÖNETMELİKLER

Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   
Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği 
Erzincan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YÖK Yabancı Dil Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik  
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları  Hakkında Yönetmelik
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

DEĞİŞTİRİLMİŞ OLAN  YÖNETMELİKLER

Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (20.06.2012 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği (15.05.2012 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(29.04.2012 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (29.04.2012 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (21.04.2012 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (08.03.2012 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (08.03.2012 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (16.08.2011 tarihine kadar geçerli olan)

 Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları  Hakkında Yönetmelik (29 Temmuz 2011 tarihine kadar geçerli olan)

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU (13.02.2011 tarihine kadar yürürlülükte olan)

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği  (24.09.2010 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (04.01.2011 tarihine kadar)

Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (29.12.2010 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  (29.12.2010 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği (29.12.2010 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları  Hakkında Yönetmelik (25.08.2010 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği (13.06.2010 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde  Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik (23.04.2010 tarihine kadar yürürlükte olan)

Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (29.03.2010 tarih ve  18.03.2010 tarihlerine kadar yürürlülükte olan) 

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fak.Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (29.03.2010 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fak. Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (29.03.2010 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (29.03.2010 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (29.03.2010 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (18.03.2010 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (25.12.2009 tarihine kadar yürürlülükte olan) 

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisanüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24.12.2009 tarihine kadar yürürlülükte olan) 

Erzincan Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği (24.12.2009 tarihine kadar yürürlülükte olan) 

Erzincan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (06.09.2009 tarihine kadar yürürlülükte olan) 

YÖK Yabancı Dil Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik  (28/06/2009 tarihine kadar yürürlükte olan)

Yükseköğretim  Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik (28.06.2009 tarihine kadar yürürlükte olan)

Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (06.04.2009 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (05.04.2009 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (06.04.2009 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fak. Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (05.04.2009 tarihine kadar yürürlükte olan) 

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fak.Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (06.04.2009 tarihine kadar yürürlükte olan) 

Erzincan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (05.04.2009 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (19.05.2008 tarihine kadar yürürlülükte olan)

YÖK Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik (03.12.2008 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (27.01.2009 tarihine kadar yürürlülükte olan)

Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği (19.05.2008 tarihine kadar yürürlülükte olan)