İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ

 

            Zeynep Sarı ESGİN                                                           Semih ÜZÜMCÜ

            Bilgisayar İşletmeni                                                            Bilgisayar İşletmeni

 

          446 225 1930- 40348                                                          446 225 1930- 40348