STAJ DUYURUSU

Meslek Yüksekokulumuzda Staj müracaat tarihleri 04 Nisan 2016 ile  20 Mayıs 2016 tarihleri arasında olup kesinlikle uzatılmayacaktır.

2011 yılı öncesi girişli olan öğrenciler için;

Staj başlama tarihi: 06.06.2016 – bitiş tarihi 15.07.2016 tarihleri arasında 25 iş günüdür.

2011 yılı ve sonraki girişli öğrenciler için;

Staj başlama tarihi: 06.06.2016 – bitiş tarihi 22.07.2016 tarihleri arasında 30 iş günüdür.

Belirtilen tarih sınırlamalarına eksiksiz olarak uyulması zorunludur. 

STAJ  YAPACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

2015–2016 Akademik yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Sigorta işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ve öğrencilerimizin staja başlaya bilmeleri için;

Yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanan aşağıda belirtilen belgelerinizi bilgisayar ortamında doldurarak TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj bürosuna teslim edilecektir.

Yapılacak işlemleriniz sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:

1. Staj Müracaat Formu doldurulup işyerine onaylattırıldıktan sonra Program Koordinatörüne imzalattırılacak,

2. Form 7’ye Fotoğraf yapıştırarak, Müdür Yardımcılarına imza ve Okul Sekreterliğine Mühürlettiriniz,

3. Zorunlu Staj Formunu ilgili yerlere gerekli bilgileri doldurduktan sonra 3 adet çıktı alarak fotoğraf yapıştırıp gerekli imzaları tamamlayınız,

4. Stajyer Öğrenci Özgeçmiş belgenizi doldurarak

Tüm evraklarınızla birlikte imza ve mühür işlemlerinden sonra TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj bürosuna teslim edilecektir.

BİLGİSAYAR ORTAMINDA HAZIRLANACAK VE TESLİM EDİLECEK BELGELERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.

Staj Müraacat Formu İndir

Zorunlu Staj Formu İndir

Form 7 indir

Staje Öğrenci Özgeçmiş Formu indir

Staj Defteri Formatı indir