1. Erzincan Üniversitesi Önlisans Eğitin-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.....

2. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için TIKLAYINIZ...

3. Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği için TIKLAYINIZ..

4. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için TIKLAYINIZ...

5. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği içinTIKLAYINIZ...

6. Yök Yabancı Dil Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik için TIKLAYINIZ....

7. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik için TIKLAYINIZ..

8. Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Yerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik için TIKLAYINIZ...