TARİHÇEMİZ

 

 

Fakültemiz, Bakanlar kurulunun 2010/503 sayılı kararı ile kurulmuş olup 29 Haziran 2010 tarihli 27626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyledir:

“Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 27/5/2010 tarihli ve 8873 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılında faaliyete başlayan Fakültemizde 3 Profesör, 3 Doçent, 14 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 2 Okutman, 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 26 öğretim elemanı bulunmaktadır. Ayrıca 6 ÖYP Araştırma Görevlisi Fakültemiz adına farklı üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarına devam etmektedir. 

Fakültemizde şu an 452 öğrenci eğitim görmektedir.