Akademik ve İdari Personel Adına

                                                                             Prof.Dr.Mustafa ALICI

                                                                             DEKAN