YÜKSEKOKUL SEKRETER VEKİLİ

Öğr. Gör. Hasan KULELİ

Tel: 0446 751 30 21- 36015

E-mail: hkuleli@erzincan.edu.tr

Yazı İşleri

Senem ŞİMŞEK

Tel: 0446 751 30 21/36000

E-mail:senemsimsek@erzincan.edu.tr

Öğrenci İşleri

Dilek AKBAŞ

Tel: 0446 751 30 21- 36042

E-mail:dakbas@eerzincan.edu.tr

TAHAKKUK SERVİSİ

Hasan TOKAY

Tel: 0446 751 30 21/ 36051

E-Mail:htokay@erzincan.edu.tr

İsmail GÜNEY

Tel: 0446 751 30 21/ 36051

E-Mail:iguney@erzincan.edu.tr