YÖNETİM KURULU
ÜNVAN ADI SOYADI GÖREVİ
Doç.Dr. Muzaffer OKUR Başkan
Öğr.Gör. Suat ÇAY Üye
Öğr.Gör. Kevser ŞENOCAK Üye
Doç.Dr. Orhan TAŞKESEN Üye
Yrd.Doç.Dr. İbrahim Caner TÜRK Üye
Yrd.Doç.Dr. Fatih BAŞ Üye
Yüksekokul Sekreteri Deniz TOPDEMİR Raportör