KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (Tıklayınız)

Fakültemiz Kütüphanesi:

Yirmi beş binden fazla bilgi kaynağı olan kütüphanemiz üç ayrı salondan oluşmaktadır. Kaynaklarımız yurtiçi ve yurtdışı yayınlardan oluşmakta olup; sık sık yapılan yerli ve yabancı kitap alımlarıyla ve süreli yayın abonelikleriyle kütüphanemizin güncelliği korunmaktadır.

Bilişim alanındaki gelişmeler yakından takip edilmekte; dijital ortamdaki yayınlara abonelik hususuna özel bir önem verilmektedir. Bu bağlamda üniversitemizin abone olduğu uluslararası veri tabanı sayısı onikiye ulaşmıştır. Bunların yanı sıra Türkiye de hukuk alanında yayınlanan CD formatındaki pek çok eser de kütüphanemize kazandırılmıştır.Mevcut olanaklar sayesinde gerek öğretim faaliyetleri, gerek akademik çalışmalar verimli bir şekilde yürütülebilmektedir. 

Fakültemiz Bilgi İşlemi:

Bu bölümdeki çağın gereklerine uygun bir biçimde donatılmış ve üniversitemiz tarafından internet bağlantısı gerek kablolu gerekse kablosuz olarak sağlanmış bilgisayarlarda, İçtihat ve Mevzuat içeren dijital verilerin barındırıldığı ve aylık olarak güncellenen programlar yer almaktadır. Böylece gerek öğretim elemanlarının gerek öğrencilerin aradıkları bilgiye anında ulaşabilmelerine imkan verilmektedir.

ÜNİVERSİTEMİZ ABONE OLUNAN VERİTABANLARI:

ScienceDirect (Elsevier): 
Science Direct, Elsevier Science Yayınevinin ve diğer bilimsel, teknik, tıp yayınevlerinin ve derneklerin dergilerine ve danışma kaynaklarına tam metin erişimi sağlayan disiplinlerarası elektronik veri tabanıdır. Ayrıca bu veri tabanından bibliyografik bilgi de taranabilir.


Biyokimya, Biyoloji, İktisadi ve İdari Bilimler, Kimya, Tıp, Yer Bilimleri, Ekonomi, Mühendislik ve Teknoloji, Çevre Bilimleri, Malzeme Bilim, Matematik ve Bilgisayar, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Sinir Bilim, Farmakoloji ve Toksikoloji, Fizik, Sosyal Bilimler.
 
Erişim Adresi : www.sciencedirect.com

 Web of Science:
ISI firmasının bir ürünü olan Web of Science, atıf indekslerinin Web üzerinden bir tarayıcı aracılığı ile taranabilmesine olanak sağlayan çok disiplinli bir veri tabanıdır.
Web of Science veri tabanında konu, yazar adı, dergi adı, ya da adres kısımlarından spesifik makaleler aranabilir. Ayrıca spesifik bir makaleye kimler tarafından atıfda bulunulduğu ya da makalenin atıfta bulunduğu diğer makalelere de ulaşmak mümkündür. Atıf taramaları ISI veritabanlarına özgü bir çalışmadır. Web of Science kapsamındaki atıf indeksleri şunlardan oluşmaktadır:
                         1) Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
                         2) Social Sciences Citation Index (SSCI)
                         3) Arts & Humanities Citation Index (A&HCI
Erişim Adresi: http://wos.ulakbim.gov.tr    ULAKBİM üzerinden 
Erişim Adresi: www.isiknowledge.com    WOS Amerika üzerinden 

 


 

Journal Citation Reports (JCR): Erişim Adresi: www.isiknowledge.com 

 


EBSCOhost Veri Tabanları:

 

 1. Academic Search Complete (tüm disiplinler) :

Özellikle akademik kurumlar için tasarlanmış olan Academic Search Complete (ASC), 4.400’ü hakemli dergi olmak üzere, 5.400’den fazla dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Academic Search Complete, dünya üzerindeki en kapsamlı online tam metin bilgi bankasıdır. Veritabanı, tüm akademik disiplinlerden, 9.800’den fazla dergide yayınlanan makalelerin indeks ve özetleri yanı sıra, toplamda 10.900’dan fazla yayını ( monograflar, raporlar, konferans tutanakları vb ) indeksler. Veritabanı içerisindeki tam metin makaleler, taranabilir PDF formatında, 1887’li yıllara kadar geriye gidebilmektedir. ASC, 1.000’den fazla dergide yayınlanmış makalelerin taranabilir atıf ve referans bilgilerini de içermektedir.
 2. Book Index with Reviews (BIR) ( Kütüphanecilik, sağlama, danışma kaynağı)

Bowker’in Global Books in Print eş değerindeki önemli bir veritabanıdır. 4 milyondan fazla kitap, 450 binden fazla müzik başlığı, 200 bin DVD, 800 bin tam metin kitap tanıtımı, 650 binden fazla içindekiler sayfasını ve 90.000’den fazla kitabın ilk bölümünü tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Kitapların satış rakamları dikkate alınarak oluşturulmuş reyting çalışmaları yanında, kitapların okuma düzeyleri hakkındaki bilgiler ayrıca verilmektedir. Kütüphanecilik alanındaki önemli dergilerden olan Library Journal (1 Temmuz 2005), BIR veritabanına, 10 üzerinden 10 puan vermiştir. BIR’de, 37 farklı tarama kriteri kullanılarak, çok detaylı araştırmalar yapılabilmektedir.
 
3. Business Source Complete (İktisadi ve İdari Bilimler)

İktisadi ve idari bilimler alanında üretilmiş, dünyanın en kapsamlı tam metin veritabanıdır. Harvard, Stanford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Veritabanı içerisindeki tam metin makaleler, 1886’lı yıllara kadar geriye gitmesinin yanısıra JSTOR’un Business koleksiyonunu büyük oranda içerir), 1.200’den fazla akademik dergide yayınlanan makalelerin atıf bilgilerine de erişmek mümkündür ( ISI sadece 234 derginin atıf bilgileri vermektedir ). BSC ile kendi alanında lider tam metin hakemli dergiler yanında, tam metin kitaplar, vaka incelemeleri, şirket profilleri ve swot analizleri, bildiriler, ülke ekonomik raporları, endüstri raporları, pazar araştırma raporları ve tam metin ticari dergilere erişim mümkündür. BSC, 1.400’den fazlası hakemli dergi olmak üzere, 20.000’den fazla başlığı ( tam metin kitaplar, vaka incelemeleri, şirket profilleri, ülke ekonomik raporları, endüstri raporları, Wall Street röportajları, pazar araştırma raporları, SWOT analizleri, tartışma metinleri ) tam metin olarak kullanıma sunmaktadır.
4. Computers & Applied Science Complete (Mühendislik, uygulamalı bilimler)
Computers & Applied Sciences Complete (CASC), geleneksel mühendislik sorunlarının bilgi birikimini temsil eden, yeni teknolojilerin iş dünyası ve toplum açısından anlamlarına ilişkin araştırma malzemelerini içeren, uygulamalı bilimler alanındaki bilimsel literatürü kapsar.CASC, 1,400’den fazla akademik dergi yayınlanan makalelerin özetleri yanısıra, farklı bir koleksiyonlara ait diğer referanskaynaklarını da kullanıma sunmaktadır. 630’dan fazla dergiye tam metin olarak erişimin söz konusu olduğu veritabanında, bir çok mühendislik disiplini yanısıra, bilgisayar teori ve sistemleri, yeni teknolojiler ile, teknolojinin sosyal hayata entegrasyonu ve etkilerini anlatan profesyonel bir içeriğe sahiptir. Veri tabanı, uygulamalı bilimler alanındaki en önemli dergilerin, taranabilir atıf ve referanslarını da kullanıma sunmaktadır.
5. Dynamed (Tıp, hemşirelik, kanıta dayalı tıp)
National Science Foundation - NSF ( ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile üretilmiş, dünyanın en kapsamlı ve güncel, kanıta dayalı klinik referans sistemidir. 2000’e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler verir. Basit ancak güçlü konulara ayrılmış bir menüsü, doktorlara, tıp öğrencilerine ve diğer sağlık profesyonellerine, saygın yayınlar, kuruluşlar ve katkıda bulunan klinik çalışanlarının verdiği üst düzey, sentezlenmiş bilgilere erişme olanağı sağlar. DynaMediçerisindeki bilgiler her gün gözden geçirilir ve 500’den fazla tıp dergisi doğrudan ve dolaylı olarak izlenir. Her bir dergi, kapak kapak incelenir ve her bir makale de bilimsel geçerlilik açısından değerlendirilir. Bu sistematik literatür takip süreci sayesinde, DynaMedin içeriğini, eldeki en iyi kanıtlar belirler. DynaMed, NSF tarafından desteklenen bilimsel bir çalışmada, rastgele sorulan 698 klinik soruya, % 87 oranında cevap vererek, birçok kanıta dayalı referans sistemini geride bırakmıştır.
 
6. Environment Complete (Çevre, çevre mühendisliği)
Environment Complete veri tabanı, çevre ve ilişkili akademik disiplinlerdeki en önemli danışma kaynağı olan Environment Index’de yer alan kayıtları ve ek olarak 600’dan fazla dergiyi tam metin olarak kullanıma sunar. Ayrıca 1.660’dan fazla ulusalarası dergiyi taramaktadır. Veri tabanı, çevre ile ilgili yapılan akademik çalışmalarda en çok kullanılan “Environmet” dergisini, 1975’den günümüze tam metin olarak içermesinin yanısıra, “Ecologist, Conversation Biology” gibi dergileri de tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Environment Complete, aralarında Encyclopedia of World Environmental History (3 cilt ), Advances in Water Treatment & Environmental Management gibi, 100’ün üzerinde tam metin kitabı da içermektedir. Tarım alanları, ekosistem, enerji, yenilenebilir enerji kaynakları, doğal kaynaklar, deniz ve okyanuslar, coğrafya, nüfus, içme suları, çevre kirliliği, teknoloji, hukuk, planlama, sosyal etkiler, şehir ve bölge planlama veritabanındaki bazı konu başlıklarıdır.
7. ERIC (Eğitim)
Eğitim ve ilişkili akademik disiplinlerdeki araştırmacıların temel danışma kaynağıdır. Educational Resource Information Center (Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi) tarafından üretilen bir veri tabanıdır. 1966 yılından günümüze 1.2 milyondan fazla kayıt ( makaleler, kitaplar, tezler, bildiriler, teknik raporlar vb dokumanlar ) kullanıma sunulmaktadır. Veritabanında 600’den fazla dergi indekslenmektedir. EBSCOhost ERIC veritabanıyla 100 binden fazla ERIC dokümanına tam metin olarak erişim mümkündür.
8. GreenFILE

GreenFILE, çevre, çevre kirliliği, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm gibi çevre ve ilişkili bir çok konu başlığındaki makaleleri içermektedir. Veritabanında 300 bine yakın bibliyografik kayıt yanında, 4.500’ün üzerinde çevre ile ilgili açık erişimli tam metin makaleye de erişim mümkündür.
 
9. Health Source: Nursing / Academic Edition (Sağlık, tıp, hemşirelik)
Bu veritabanı, çeşitli tıbbi disiplinlerdeki yaklaşık 550 dergiyi (441’I hakemli) tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Health Source: Nursing/Academic Edition ayrıca yaklaşık 850 dergide yayınlanan makalelerin özet ve indeks bilgilerini içermektedir. Veritabanı, Amerikan Eczacılar Birliği tarafından hazırlanan Lexi-PAL Drug Guide (1.300 jenerik ilacın kullanımı ile ilgili hazırlanmış eğitim dokümanını 4.700 ilacın ticari isimlerleri ile birlikte içermektedir. Creative Nursing, Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, Issues in Mental Health Nursing, Journal of Advanced Nursing, Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing, Journal of Clinical Nursing, Journal of Community Health Nursing, Journal of Nursing Management, Nursing Ethics, Nursing Forum, Nursing Inquiry… bazı önemli tam metin akademik dergilerdir.
 
 
 10. History Reference Center (Tarih)
History Reference Center 2 000 den fazla referans kitabıyla birlikte, tam metin tarih ansiklopedilerini, kurgusal olmayan tarih kitaplarını, 130 dan fazla tarih dergisini, 59 600 tarihi belgeyi, 50 000 den fazla tarihi kişiliğe ait biyografileri, 110 200 den fazla tarihi fotoğraf ve haritayı ve 80 saati aşkın tarihi videoyu kullanıma sunmaktadır. 
11. Humanities International Complete (Beşeri Bilimler)
Humanities International Complete, Reed Elsevier grubu tarafından yayınlan Library Journal dergisi ve Harvard Üniversitesi elektronik kaynaklar sorumlusu Cheryl LaGuardia’ya göre 10 üzerinde 10.5 puan almış, beşeri bilimler tam metin veritabanıdır. Humanities International Complete™ dünya üzerinde, beşeri bilimler alanında yayınlanmakta olan yüzlerce dergi, kitap ve diğer yayınlanmış kaynakların tam metinlerini kullanıma sunar. EBSCO Publishing tarafından üretilmiş olan bu veri tabanı, Humanities International Index’ten (Uluslararası Beşeri Bilimler İndeksi) (2000’ün üzerinde dergi ve 2 milyonun üzerinde kayıt) ile birlikte çoğu diğer veri tabanlarında bulunmayan özgün tam metinler içerir. Veri tabanında, 670 derginin tam metni bulunmaktadır. Sadece basılı aboneliği mümkün olan, herhangi bir veritabanı veya e-dergi paketinde bulunmayan, e-dergi aboneliğinin söz konusu olmadığı PARIS REVIEW dergisi, 1953’den günümüze ambargosuz tam metin olarak veritabanında yer almaktadır. Humanities International Complete, beşeri bilimlerin tüm yönleri ile ilgilenen araştırmacılar için, akademik ve yaratıcı düşünce ile ilgili dünya çapında içeriği ile eşsiz bir kaynaktır.
12. Legal Collection (Hukuk)
Tam metin hukuk veritabanıdır. Uluslararası alanda en çok başvurulan 250 hukuk dergisini tam metin olarak kullanıma sunar. Adli suçlar ve davalar, uluslararası hukuk, yasalar, organize suç, sağlık hukuku, iş hukuku, çevre hukuku vb konular veritabanındaki bazı konu başlıklarıdır.
13. Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text ( Kütüphanecilik)
Library, İnformation Science & Technology Abstract with Full Text (LISTA with Full Text), kütüphanecilik ve enformasyon teknolojileri alanındaki yayınları derleyen, kendi alanındaki en temel danışma kaynağıdır. Dünyada, kütüphanecilik ve ilişkili disiplinlerdeki tek tam metin derleyici veritabanıdır. 690 dan fazla süreli yayın yanında kitap, araştırma raporları ve tutanakları indekslerken, 180 den fazla tam metin dergiyi kullanıma sunmaktadır. Konu başlıkları arasında kütüphanecilik, tasnif, kataloglama, bibliyometri, online bilgi alma, bilgi yönetimi, bilişim sektörü ve benzer / ilişkili konular yer almaktadır. Veri tabanı içerisindeki kayıtlar, 1960 ortalarına kadar geriye gitmektedir. Türk Kütüphaneciliği Dergisi veritabanında 2006 yılından günümüze indekslenirken, Bilgi Dünyası dergisi 2007 yılından itibaren tam metin olarak veritabanında yer almaktadır.
14. MasterFİLE Premier (Sosyal Bilimler)
1975 tarihinden günümüze kadar olan bir dönemi kapsayan, 1730 u aşkın genel referans kaynağını tam metin olarak kullanıma sunar. Hemen hemen tüm genel ilgi alanlarını içeren MasaterFİLE Premier ayrıca, yaklaşık 500 e yakın tam metin referans kitabını, 85.827 biyografiyi, 105.789 temel kaynak belgeyi ve 285.912 fotoğraf, harita ve bayraktan oluşan bir görüntü arşivini içermektedir. 
15. MEDLİNE (Tıp)
Tıp ve sağlık alanındaki temel danışma kaynağıdır. MEDLİNE, tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgileri içerir. National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MEDLİNE, 4.800 den fazla tıp dergisinde yayınlanmış makalelerin özetlerini içermektedir. MEDLİNE, kendisine özel, detaylı MeSH konu başlıklarına ve indeksleme yöntemlerine sahiptir.
16. Newspaper Source (Danışma Kaynağı)
A dan Z ye 28 adet gazeteyi tam metin olarak içermesi yanısır, 260 bölgesel gazetede çıkan haberleri, seçimli tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Veritabanındaki bazı önemli gazeteler, The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London) olarak sayılabilir. Newspaper Source ayrıca ABC, CBC News, CNN, CNN İnternational, Fox News ve NPR gibi 120.000 den fazla TV haberi ve programlarının tam metnini kullanıma sunmaktadır. 
17. Professional Development Collection (Eğitim)
Profesyonel eğitmenler için tasarlanmış olan bu veritabanı eğitim ve ilişkili disiplinlerden 343 ü hakemli dergi olmak üzere yaklaşık 506 dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Ayrıca bu veritabanında 200 den fazla eğitim raporu bulunmaktadır. Professional Development Collection, dünya üzerindeki en kapsamlı tam metin eğitim dergileri arşividir. Chronicle of Higher Education, Educational Leadership, Journal of Education, Journal of Higher Education, Journal of Learning Disabilities, Theory Into Practice… veritabanındaki bazı önemli dergilerdir.
18. Psychology & Behavioral Sciences Collection (Psikoloji, psikiyatri)
Bu veri tabanı 549 u hakemli dergi olmak üzere, yaklaşık 567 tam metin dergiyi kullanıma sunar. Psychology & Behavioral Sciences Collection, duygusal ve davranışsal özellikler, psikiyatri ve psikoloji, zihinsel işlemler, antropoloji ve gözlemsel ve deneysel yöntemler gibi konuları içerir. Bu veritabanında yer alan tam metin başlıklarının neredeyse tümü PsycİNFO içinde indekslenmektedir. 
19. Regional Business News (Ekonomi)
Bu veritabanı, bölgesel iş dünyası yayınları için kapsamlı tam metin bilgiler sağlamaktadır. Regional Business News, ABD deki büyük şehir ve kırsal alanların tamamından 50 iş dünyası dergisi, gazete ve haberler içermektedir.
20. Religion and Philosopy (Din, felsefe)
Bu veritabanı dünya dinleri, başlıca mezhepler, din tarihi, bilgibilim, politik felsefe, dil felsefesi, ahlak felsefesi ve felsefe tarihigibi başlıkları kapsamaktadır. Religion& Philosopy Collection, 250 den fazlası hakemli dergi olmak üzere, 290 dan fazla tam metin dergiyi kullanıma sunmaktadır.
21. Serials Directory (Danışma Kaynağı)
Dünyanın en kapsamlı süreli yayınlar referans kaynağıdır. 108.235 yayıncıdan 212.000 den fazla süreli yayın hakkında detaylı bilgilere erişmek mümkündür. Yayıncıların web siteleri ve e-mail adreslerine, LC ve Dewey numaralarına, dergilerin hangi veritabanlarında indekslendiklerine kadar dergilerle ilgili çok özel ve detaylı bilgilere erişmek mümkündür.

 

 

Taylor&Francis Journals:
Veritabanı; fizik, matematik, mühendislik, teknoloji, eczacılık, biyoloji, psikoloji, eğitim, isletme, kimya ve beşeri bilimlerde yaklaşık 1039 dergiye 1997’den itibaren tam metin erişim sağlamaktadır. Bu dergilerin 552 adeti Sosyal ve Beşeri Bilimler; 487 adeti ise Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp alanındadır.
Erişim Adresi: http://www.informaworld.com

 

 

IEEE/IEE Electronic Library (IEL) Online:
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers, (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına (journal, transaction, magazine, letter), IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferanslarına ait bildirilere, Bütün güncel IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.

Erişim Adresi: http://ieeexplore.ieee.org

İNTERNET KAYNAKLARI:

 

 


 


 

KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (Tıklayınız)