Adı -Soyadı Dahili - Görevi
Aysel GEÇMEZ 43061 - Yüksekokul Sekreter V.
Çağrı GEZER 43044 - Memur (Tüm Birimler)