Adalet MYO Öğrenci Temsilcisinin ismi aşağıya çıkarılmıştır.