Adalet MYO Öğrenci İşlerinden sorumlu memurun ismi aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

          Dilek AVCI

          Bilgi İşletmeni

          0446 226 66 21  (18036)