AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU
Başkan Yrd. Doç. Dr. Serap UZUNER YURT
Üye Tüm Bölüm Başkanları
Üye Yüksekokul Sekreteri Kahraman ALPARSLAN