ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ
 

 

Birim Koordinatörü 

  • Doç. Dr. Papatya KARAKURT

             Sağlık Yüksekokulu

             Tel: 226 58 61 / 15007

             E-posta: pkarakurt@erzincan.edu.tr

 

Birim Sorumluları

 

  • Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR

              Hukuk Fakültesi

              Tel: 225 17 41 / 16036

              E-posta: hozdemir@erzincan.edu.tr

 

  • Arş. Gör. Ayşegül DİKKAYA

             Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü

             Tel: 224 00 89 / 42034

             E-posta: adınc@erzincan.edu.tr 

 

  • Uzm. Psikolog Esra DEMİREL

             Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uyg. ve Araş. Merkezi 

             Tel: 224 00 89 / 42163 

             E-posta: ekarsli@erzincan.edu.tr

 

  • Birim Ofisimiz: Hukuk Fakültesi Amfi Binası Zemin Kat 

 

  • E-posta: engelsizyb@erzincan.edu.tr
  •  

 

  •  
  •  
  •