Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 

MİSYON

Erzincan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak yaşam boyu öğrenme çerçevesinde toplumun, sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık alanlarında eğitim ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Merkezimizin içinde barındırdığı uluslar arası sınav merkeziyle yabancı dil ve bilgisayar eğitimi alanları için önemli bir ölçme değerlendirme ve sertifikalandırma hizmeti sunmaktadır. Çeşitli alanlarda düzenlenen konferanslar, seminerler, sergiler kısa ve uzun süreli eğitim faaliyetleri ve meslek edindirme kursları ile üniversite ve toplum iletişimi etkin biçimde sağlanarak yaşam boyu öğrenme bünyemizde hayat bulmakta ve bu kapsamda çeşitlilik ve kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmamız durmaksızın devam etmektedir.

Toplumun gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda, eğitim, bilim, teknoloji ve sanat biriminden yararlanarak gelişen teknolojiyi kullanan, kaliteli, güncel ve ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyası ile üniversite arasında bir köprü oluşturmaktır.

 VİZYON

Erzincan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak temel hedefimiz yaşam boyu öğrenme kapsamında bireylerin, toplumun, kurumların ve işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim hizmetlerini kaliteli, verimli, güvenilir ve kurumsal bir yaklaşımla sunabilmektir. Bu kapsamda gerekli çalışmaları yürüterek ülkemiz kalkınmasına değer katan Faaliyet alanlarında söz sahibi ve tercih edilen üst düzey bir eğitim merkezi haline gelmek ana hedefimizdir.Bilgi toplumuna geçiş sürecinde; eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle kişi ve kurumlara yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren alanında öncü bir merkez olmak.

Toplumun gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda, eğitim, bilim, teknoloji ve sanat biriminden yararlanarak gelişen teknolojiyi kullanan, kaliteli, güncel ve ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyası ile üniversite arasında bir köprü oluşturmaktır.

 

 STRATEJİK AMAÇLAR

1. Yapılanmanın tamamlanması için ;

  • Uygun eğitim mekanları’nın oluşturulması
  • Bilgi toplama ve saklama ortamının elektronik hale getirilmesi
  • Erzincan Üniversitesi içinde tanıtıp ve bilgilendirme ağının tamamlanması ve etkin kullanılması
  • Nitelikli personel kullanımı ve proje bazında personel istihdamı
  • WEB sitesinin etkin kullanımı

2. Eğitim proğramların da sürekliliğin sağlanması için;

  • Tanıtımda süreklilik
  • Yeni etkinlik oluşturma – Öğretim üyelerinden gelecek önerileri değerlendirmek
  • Yeni etkinlik oluşturma – Eğitim taleplerini değerlendirmek
  • Var olan eğitim programlarını merkez bünyesinde birleştirmek
  • Potansiyel işverenlere bilgilendirme programları

 

 Eğitim Kadrosu ve Mekanları

- Erzincan Üniversitesinde bulunan bütün akademik personel ile yapılacak olan eğitimin içeriğine göre eğitim verebilecek üçüncü kişiler

Erzincan Üniversitesine ait  bulunan bütün derslik, labaratuvar ve atelyeler