Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 

 

HAKKINDA

 

Erzincan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 01.04.2014 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu Yetki Belgesi alarak (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI sertifika eğitimlerine başlamıştır. Bu eğitimler, 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği" ne uygun olarak verilmektedir. 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu için TIKLAYINIZ...

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik için TIKLAYINIZ...

 

 

EĞİTİM PROGRAMI, SÜRESİ ve SINAVLAR

 

Eğitim Adı: C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Eğitimi

 

Eğitim Süresi: Yönetmelik gereği, İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Eğitimi, toplam 220 saat olup, 180 saati teorik, 40 saati uygulamadan oluşmaktadır. 180 saatlik teorik eğitimin tamamı örgün (yüz yüze) eğitim şeklindedir. Teorik eğitim tamamlanmadan uygulama eğitimine geçilemez.

 

İlgili yönetmelik gereğince, eğitimin süresi bir günde en fazla 6 saattir. Adaylar, eğitim programında belirtilen derslerin teorik kısmında (180 saat) toplam en fazla 6 saat devamsızlık yapma hakkına sahiptir. 40 saat uygulama eğitiminde %100 devam zorunludur.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı için TIKLAYINIZ...

 

Eğitim Yeri: Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu derslikleri

 

Sınavlar: Teorik ve uygulama eğitimini tamamlayan ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumundan Eğitim Katılım Belgesini alan adaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapacağı veya yaptıracağı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına katılabilirler.  

 

İlgili yönetmelik gereğince, adaylar en son katıldıkları eğitim tarihinden itibaren üç yıl içinde ilgili sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

 

Bakanlığın yapacağı sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi” almaya hak kazanırlar.

 

EĞİTİM PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

Eğitime programına başvurma hakkına sahip olan meslek grupları, “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre eğitime başvurabilecekler aşağıda belirtilmiştir. 

 

1)      Mühendisler

2)      Mimarlar

3)      Teknik Öğretmenler

4)      Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Mezunları

5)      Meslek Yüksek Okullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Mezunları

 

 

KAYIT İŞLEMLERİ

 

Ön Kayıt ve Kesin Kayıt Formlarını belirtilen tarihlerde doldurup, ekinde bulunan belgeler ile merkezimize posta ya da elden getirilerek yapılacaktır.

 

Kursiyer sayısı 15 kişiden az olması durumunda C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Eğitimi başlamayacak ve kesin kayıt yapılmayacaktır. Kursiyer sayısı 25 kişiden fazla olması durumunda kursiyer sayısı en az 30 kişiye ulaştığında 2. derslik açılacaktır.

 

Bir eğitim dönemi için kontenjanımız 50 kişi olup kursiyerlerin kesin kaydı ön kayıt sıralamasına göre yapılacaktır.

 

Adres: Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu Merkez/ERZİNCAN

 

Tel: 0534 379 97 19  -  0 446 226 66 02

 

E-Mail: surekliegitim@erzincan.edu.tr

 

Ön Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler

 

Ön Kayıt Tarihi: 

 

Gerekli Belgeler:

 

1.   Ön Kayıt Formu (Formu indirmek için Tıklayınız)

2.   Lisans Diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı bir örneği

3.   Nüfus cüzdanı fotokopisi onaylı bir örneği

4.   Nüfus kayıt örneği (Diploma/mezuniyet belgesi ile nüfus cüzdanındaki ad-soyad farklılığı var ise değişikliği belirtir nüfus kayıt örneği)

 

Not: 1 ve 2 nolu evrakların asıllarını kayıtta yanınızda getirmek suretiyle birimimizde “aslı gibidir” onayı yapılacaktır. 

 

Kesin Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler

 

Kesin Kayıt Tarihi: 

 

Gerekli Belgeler:

 

1.   Kesin Kayıt Formu (Formu indirmek için Tıklayınız)

2.   Vesikalık Fotoğraf (1 adet)

3.   Katılımcı Sözleşme Formu (Formu indirmek için Tıklayınız)

4.   Eğitim Ücreti Dekontu

 

Eğitim Ücreti ve Banka Hesap Bilgileri

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Eğitim Ücreti 1.700,00 TL (KDV Dahil) olup peşin yada 2 (iki) eşit taksit olarak ödenecektir.

 

Peşin ödemeler kesin kayıt esnasında; taksitli ödemelerde ise 1. taksit kesin kayıt esnasında, 2. taksit ise ilk ödeme tarihinden itibaren 1 ay sonra 5 gün içinde ödenmesi gerekmektedir.

 

Açıklama:

 

1)    Eğitim Ücretini yatırmadan önce birimimizle mutlaka görüşünüz

2)    Bankaya kurs ücreti yatırılırken “İş Güvenliği Uz. Eğitim – Katılımcı Adı-Soyadı ve TC Kimlik No”                ifadesi mutlaka belirtilmelidir

3)    Peşin ya da taksitli ödemeler Banka hesabına yapılır

 

Banka Bilgileri:

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

 

IBAN: TR95 0001 2009 3440 0006 0001 04

 

 

 

Uygulama Eğitimi İle İlgili Formlar:

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Uygulama Formu için TIKLAYINIZ...

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Staj Formu için TIKLAYINIZ...