AMERİKA

                  1.     Albany-SUNY Üniversitesi 

ARNAVUTLUK

                 1.     Epoka Üniversitesi

 

ORTA ASYA, KAFKASYA ve HAZAR

KAZAKİSTAN

                1. Turor Ryskulov Kazak Ekonomi Üniversitesi 

·         İktisat Bölümü

·         Mühendislik Fakültesi

2. Abai Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi

  •              Edebiyat Fakültesi
  •        Fizik ve Matematik Bölümü

·         Tarih Bölümü

·         Coğrafya Bölümü

·         Kimya ve Biyoloji Bölümü

·         Eğitim Fakültesi

·         İktisadi ve İdari Bilimler

·         Hukuk Bölümü

 

3.     Asfendiyorov Medicina Üniversitesi

·         Tıp Fakültesi

4.     Al - Farabi Kazak Devlet Üniversitesi 

·         Kimya Bölümü

·         Biyoloji Bölümü

·         Coğrafya Bölümü

·         Fizik Bölümü

·         Tarih Bölümü

·         Edebiyat Fakültesi

·         Hukuk Fakültesi

·         İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

5.      Kazak Ekonomi Üniversitesi 

 

6.     Korkut Ata Kızılorda Üniversitesi

·         İktisat ve Hukuk Bölümü

·         Mühendislik Fakültesi

·         Pedagoji Bölümü

·         Tarih Bölümü

·         Edebiyat Bölümü

·         Müzik Bölümü

 

       GÜRCİSTAN

1.     Gori Üniversitesi 

2.     Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi

        YEMEN

      1.    Sana’a Üniversitesi