Yeni Kayıt
 

a

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

 

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde hayata geçirilecek olması nedeni ile ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlar aynı kanunun 60. maddesinde belirtilen koşullarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.


5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12. maddesinde yer alan; "Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci 01.01.2012 tarihine kadar tamamlanır." hükmü uyarınca belirtilen tarih itibari ile Üniversitemiz öğrencilerinin tedavi giderleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanamayacaktır.

 

İlgili sağlık giderleri aşağıda yer alan ayrıntılı rehberde görüleceği üzere öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortalılıkları çeşidine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTALILIK HAKKI VE TEDAVİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI İLE İLGİLİ REHBER

 

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde hayata geçirilecek olması nedeni ile ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlar aynı kanunun 60. maddesinde belirtilen koşullarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.

Bu doğrultuda Üniversitemiz öğrencilerinin Genel Sağlık Sigortalılıkları hakkında aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) Bir işte çalışarak gelir elde eden ve kendi adına sosyal güvencesi bulunan öğrenciler,

 

Bu statüde yer alan öğrencilerimiz çalışmaları karşılığında Genel Sağlık Sigortalılıklarını kazanmış olmalarından dolayı gerçekleştirmeleri gereken ekstra bir işlem gerekmemektedir. Sosyal güvenlik aktivasyonlarının yapılmamış olması durumunda bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurularak aktivasyon işlemi gerçekleştirilmelidir.

Üniversitemiz bünyesinde Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışan ve staj görevini yerine getiren öğrencilerimiz bu kapsamda değerlendirilmez.

2) Her hangi bir işte çalışmayan;

a) Aile fertleri tarafından sosyal güvencesi sağlanan ve 25 yaşını doldurmamış öğrenciler,

Öğrencilerimiz aile fertleri içerisinden (anne, baba, eş) sosyal güvencesini sağlayacak olan üyesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi içerisinde tanımlanmış olması gerekir. Bu işlemler eğitim öğretim dönemleri itibari ile temin edilecek Öğrenci Belgelerini Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne teslim etmek suretiyle güncellenmelidir.

b) Yaş sınırı olmaksızın ailelerine ait sosyal güvence bulunmayan veya 25 yaşını doldurmuş öğrenciler,

Aile fertleri içerisinde sosyal güvencesi olan ferdin bulunmaması veya öğrencimizin 25 yaşını doldurmuş olması durumunda öğrencilerimizin ikamet adreslerinin bulunduğu il veya ilçe merkezlerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir.

Gelir tespiti sonucunda aile bireyleri başına asgari ücretin üçte birinden az gelir tespit edilmesi durumunda öğrencilerimiz, giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmak üzere Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. Tespit sonucunda asgari ücretin üçte birinden daha fazla gelir tespit edilmesi durumunda öğrencilerimiz aylık ödeyecekleri tutarlar belirtilerek (bu tutar gelir seviyesine göre değişkenlik göstermektedir) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. Öğrencilerimizin başvurularını 01.01.2012 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde en üst gelir grubu kapsamında değerlendirilir ve yüksek prim oranları ödemek durumunda kalırlar.

Öğrencilerimiz ülkemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ait iletişim bilgilerine www.sydgm.gov.tr/tr/vakif web sayfası aracılığı ile ulaşabilirler.

 

3) Yeşil Kart sahibi olan öğrenciler,

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Yeşil Kart verilmiş olan öğrencilerimizin kartlarına ait vize tarihlerinin dolmasının ardından 1 ay içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde en üst gelir grubu kapsamında değerlendirilir ve yüksek prim oranları ödemek durumunda kalırlar.

 

 

4) Yabancı uyruklu öğrenciler,


5) Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Anlaşması Bulunan ve ülkelerinde Sosyal Güvenceleri bulunan öğrenciler,

 

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkelerde sağlık yardımlarından faydalanma hakkı bulunan yabancı uyruklu öğrencilerimizin sözleşme kapsamında sağlık yardımlarından faydalandırılması söz konusudur. Ancak bu statüde bulunan öğrencilerimizin aşağıda belirtilen yöntemleri izleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmaları ve Genel Sağlık Sigortalılıklarını aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencilerimiz genelgenin 4. maddesinde belirtilen yol izlenerek borçlandırılacak ve ilgili tutarların ödenmesi sonrasında sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde bulundukları sırada sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için sözleşme imzalanan ülkelerde bağlı bulundukları sigorta kurumu tarafından "sağlık yardım hakkı belgesi (formüler)"nin bir örneğinin Türkiye'de ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine bir örneğinin de üniversitemize gönderilmesi gerekmektedir.

Ülkemizle Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkelerden, sağlık sigortası uygulayan ülkeler ile yabancı uyruklu öğrencilerin sözleşme kapsamında sağlık yardımlarından faydalandırılmasına imkân veren "sağlık yardım hakkı belgesi (formüler)" kodları aşağıda belirtilmiştir.

 

Sözleşme İmzalanan Ülkeler ve Formüler Kodları

- Almanya - T/A 11, T/A 9, T/A 20

- Hollanda - N/TUR 106, N/TUR 111, N/TUR 121

- Belçika - B.T.8, BT 16

- Avusturya - A/TR 3, A/TR 4

- Fransa - SE 208-01 FT, SE 208-02 FT SE 208-30 FT, SE 208-06 A FT, SE 208-28 FT, SE 208-09 FT

- K.K.T.C. - K.K.T.C/T.C. 3, K.K.T.C/T.C. 6

- Romanya - R/TR 3, R/TR5, R/TR 6

- Bosna-Hersek- BH/TR 4, BH/TR 6, BH/TR 7

- Çek Cumhuriyeti- CZ/TR 111

- Makedonya- MC/TR 4, TR/MC 6

- Lüksemburg- TR/L 3, TR/L 5

- Arnavutluk- AL/TR 4, TR/AL 5

 

6) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine çıkma izni alarak vatandaşlıktan çıkanlar ile çifte vatandaşlığı bulunan öğrencilerimiz,

 

Ülkemiz vatandaşlığından kendi istekleri ile ayrılan veya çifte vatandaşlığı bulunan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenci statüsünde yükseköğrenim gören öğrencilerimiz Türk vatandaşlığı haklarının devam ediyor olması nedeni ile genelgenin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen yöntemler kullanılarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına dâhil olurlar.

 

b

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Üniversitemiz öğrencilerine yönelik bahar şenlikleri, seminerler, konferanslar düzenlenmektedir. Öğrenci kulüpleri bilimsel, kültürel, sportif etkinlikler yapmaktadırlar.

 

 

c

SOSYAL ETKİNLİKLER

Örgün öğretimde öğrenim gören öğrencilerimize öğle yemeği ve ikinci öğretimde öğrenim gören öğrencilerimize de akşam yemeği verilmektedir.

Yemekler; üniversitemiz mutfağında 4 kap olarak hazırlanmakta ve tüm yemekhanelerde servis edilmektedir.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından öğrencilerimizin ekonomik durumları göz önünde bulundurularak yemek fiyatları belirlenmektedir.

15.01.2015  tarihi itibariyle 1 öğün yemek ücreti 2,00 TL’dir.  

Üniversitemiz yemekhanelerinde kartlı geçiş sistemi kullanılmaktadır. Halkbankası ile yapılan protokol kapsamında; banka kartları akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihlerinde (31 Ağustos-4 Eylül 2015) banka görevlileri tarafından bizzat öğrencinin kendisine teslim edilmektedir.

Halk Bankası tarafından dağıtılmakta olan BANK24JET kartını alamamış öğrencilere geçici olarak BANK24JET kartı verilmektedir. Bu durumda olan öğrencilerimizin geçici BANK24JET kartlarını almak için Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.


 Gerekli Belgeler

1-Öğrenci Belgesi
2-Nüfus Cüzdanı sureti

 

http://www.erzincan.edu.tr/userfiles/1(6).jpg

Erzincan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı merkez ve ilçelerde toplam 12 adet yemekhane bulunmaktadır.

-          Yalnızbağ Yerleşke Yemekhanesi

-          Hukuk Fakültesi Yemekhanesi

-          Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi

-          Rektörlük Yemekhanesi

-          Sağlık Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi

-          Refahiye Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi

-          Tercan Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi

-          İliç Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi

-          Kemah Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi

-          Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi

-          Çayırlı Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi

-          Üzümlü Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi

 

SPOR TESİSLERİ

Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 2 Adet

Kapalı Spor Tesisleri Alanı: 10.800 m2

Açık Spor Tesisleri Sayısı: 11 Adet

Açık Spor Tesisleri Alanı: 39.600 m2

Fitness Salonu

 

http://www.erzincan.edu.tr/userfiles/daire_baskanlik/56/images/1(3).jpg

 

              http://www.erzincan.edu.tr/userfiles/daire_baskanlik/56/images/8.jpg

 

http://www.erzincan.edu.tr/userfiles/daire_baskanlik/56/images/2(2).jpg

d

SPORTİF ETKİNLİKLER

Üniversitemizde öğrenim gören lisanslı sporcular yurtiçinde ve yurtdışında yapılan spor müsabakalarına takım halinde veya bireysel olarak katılmaları teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.

Ayrıca her yıl yapılan bahar şenlikleri kapsamında Üniversitemiz birimleri arasında sportif müsabakalar düzenlenmektedir.

Öğrencilerimizin 2014-2015 öğretim yılında katıldığı spor branşları:

 

S.No

Branş Adı

1

Voleybol

2

Basketbol

3

Futbol

4

Futsal

5

Batminton

6

Atıcılık

7

Atletizm

8

Kros

9

Atıcılık

10

Güreş

11

Yüzme

12

Masatenisi

13

Tekwando

14

Tenis

e

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Üniversitemiz öğrencilerinin toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını korumak, araştırıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirmesine katkı sağlamak amacıyla eğitim, sağlık, spor, sosyal, bilimsel ve kültürel amaçlı kulüplerin kurulması teşvik edilmekte ve bütçe imkanları dahilinde desteklenmektedir.

S.N

Kulüp İsmi

1

Tarih Kulübü

2

Fen ve Teknoloji Topluluğu Kulübü

3

Doğa Sporları Kulübü

4

Toplumsal Duyarlı Gençlik Kulübü

5

Genç Tema Kulübü

6

Gezi Kulübü

7

Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü

8

Havacılık Kulübü

9

Engelsiz Yaşam Kulübü

10

Biyoloji Kulübü

11

Matematik ve Zekâ Kulübü

12

Kimya Kulübü

13

Suskun Deniz Kültür ve Sanat Kulübü

14

Hukukta Kariyer Kulübü

15

Tiyatro Kulübü

16

Fotoğrafçılık Kulübü

17

Sağlıklı Yaşam Kulübü

18

Bilinçli Gençler Kulübü

19

Müzik Kulübü

20

Yüzme Kulübü

21

Türk Kültürü Kulübü

22

Toplumu Afetlere Hazırlama Kulübü

23

Yönetim Kulübü

24

Vefa Gençlik Kulübü

25

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kulübü

26

Kitapla Yaşam Kulübü

27

Hukuksal Gelişim Kulübü

28

Avrupa Öğrencileri Kulübü

29

Ekonomi Kulübü

30

Türk Dünyası Tarih Kulübü

31

Satranç Kulübü

32

İngilizce Sevenler Kulübü

33

Toplum Gönüllüleri Kulübü

34

Birlikte Akademik Gelişim Kulübü

35

Evliya Çelebi Turizm Seyahat ve Kültür Kulübü

36

Etik ve Estetik Değerler Kulübü

37

7 Patika Doğa ve Gözlem Kulübü

38

Mühendislik ve Teknoloji Kulübü

39

İyilik Hareketleri Kulübü

40

Bir Damla Tarih Kulübü

41

Bisikletliler Kulübü

42

Halk Oyunları Kulübü

43

Siyaset ve Toplum Kulübü

44

Atatürkçü Düşünce Kulübü

45

Lezzet Avcıları Kulübü

46

Sosyal Hizmetler Kulübü

47

İzcilik Kulübü

48

Hayvanları ve Hayvan Haklarını Koruma Kulübü

49

Bilim Dünyası Gençlik Kulübü

50

Bilişim Teknolojileri Kulübü

51

Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Kulübü

52

Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Kulübü

53

Türkçe Bakış Kulübü

54

İlim ve Hikmet Araştırmaları Kulübü

55

Hukuk ve Edebiyat Kulübü

56

Eğitim ve Kültür Kulübü

57

Genç ve Yenilikçi Beyinler Kulübü

58

Karanlık Kanyon Kulübü

59

Elektrik Elektronik Kulübü

60

Akademi ve Değerler Kulübü

61

Girişimcilik Kulübü

62

Görsel Sanatlar Kulübü

 

Öğrenci Kulüpleri Yönergesine;

http://www.erzincan.edu.tr/daire_baskanlik_sablon.php?git=54&menu=147 adresinden ulaşılabilir.

f

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ 

 

Erzincan Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi’nin amacı, üniversitemiz bünyesindeki engelli öğrencilerin ve personelin sorunlarını paylaşmak, çözüm önerileri sunmak, onlara bağımsız ve rahat edebilecekleri bir ortam oluşturmaktır. Engelli Öğrenci Birimi öğrencilerin engellerini bildirmeleri için fırsatlar sunar, ancak birime başvurmak ve hizmet almak tamamen gönüllülüğe dayanmaktadır.

 

Engelli öğrenciler “Engeller aşmak içindir” . Eğer siz de engelinizi aşmak ve sorunlarınıza çözüm istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

g

 BURS İMKANLARI

Üniversitemizde öğrenim gören başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin öğle veya akşam yemek ihtiyaçlarının karşılanması için yemek bursu verilmektedir.

 

Yemek Bursu Yönergesine; http://www.erzincan.edu.tr/daire_baskanlik_sablon.php?git=54&menu=150 adresinden ulaşılabilir.

h

İŞ İMKANLARI

Öğrencilerimizin ders saati dışında ki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda personel sıkıntısı çekilen hizmet yerlerinde işlerin yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla Kısmi Zamanlı statüde geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.

Kısmi Zamanlı Çalışma Programına: http://www.erzincan.edu.tr/daire_baskanlik_sablon.php?git=54&menu=149 adresinden ulaşılabilir.