HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
 

HATA,HİLE,USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE AİT YÖNERGE

YAZILI MÜRACAAT/ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ(EK-1)

SÖZLÜ MÜRACAAT/ŞİKAYET TUTANAK ÖRNEĞİ (EK-2)