İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 

 

PERSONEL LİSTESİ

TAHAKKUK BİRİMİ

Şube Müdürü: Şenay KAVAZ

 

Salih ÖZDEMİR

Mutemet

0446 226 66 66 - 12031

sozdemir@erzincan.edu.tr

Mehmet HAPAÇ Memur 0446 226 66 66 - 12039 mhapac@erzincan.edu.tr
Bahtiyar BULUT Memur 0446 226 66 66 - 12031 bbulut@erzincan.edu.tr

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR

-          İdari ve Mali Daire Başkanlığı kadrosunda bulunan personelinin maaş-tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek.

-          Daire başkanlığı bünyesindeki personellerden özlük durumunda değişiklik olan personelin bilgileri KBS sistemine girişleri yapmak,

-          Maaş evrakları dokumanı hazırlanıp Gerçekleştirme Görevlisi ve harcama yetkililerine imzalattırmak,

-          Maaşlara ait İki Adet dosya oluşturup dosyanın biri (asıl)  teslim tutanağına bağlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ödenmek üzere göndermek,

-          Maaş Ödeme işlemleri Bittikten sonra her ayın 15-25 arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Otomasyon Sisteminde 5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce görevde olanların Kesenek Bildirgelerinin online gönderilmek,

-          5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra göreve başlayanların Prim Bildirgelerinin online göndermek,

-          Maaşların ödeme gününden bir gün önce bankayla irtibata geçerek birim bazında gönderilen tutarlar ve hesaplara aktarılan tutarlar karşılaştırılır. Sorun yoksa ayın 15 inde ödeme yapılır. Sorun varsa ayın 15 inden önce sorun gidermek,

-          Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından elen dosyaya istinaden Memur Öğle yemeği yardımı ödeme evraklarını düzenleyerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ödenmek üzere göndermek,

-          Üniversitemizde bulunan Merkez Birimlerine ait  elektrik, su ve doğalgaz faturalarının takibi ve ödeme evraklarını düzenleyerek SGDB ödenmek üzere göndermek,

-          Rektörlüğümüz birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak maksatlı  DMO alımlarını yapmak, ödeme evraklarını düzenleyerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca DMO Ya ödenmek üzere göndermek,