İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 

Kamu İhale Mevzuatına ulaşmak için tıklayınız....

Kamu Konutları Kanununa ulaşmak için tıklayınız....

Kamu Konutları Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız...

294 Sıra No lu Milli Emlak Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız...

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Mevzuat Bilgi Sistemi ulaşmak için tıklayınız...

T.C. Sayıştay Başkanlığı ulaşmak için tıklayınız...

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ulaşmak için tıklayınız...

Taşınır Mal Yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız...

Erzincan Üniversitesi Taşınmaz Kira Yönergesi ulaşmak için tıklayınız...

Erzincan Üniversitesi Taşıt Kullanım Usul ve Esasları ulaşmak için tıklayınız...