KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
 

 

                       

 

DAİRE BAŞKANI

AD       :

Mesut                                

SOYADI:

GÜGERCİN

Tel       : (0446) 
E-Mail  : kutuphane@erzincan.edu.tr

 

 

 

ŞUBE MÜDÜRÜ

ADI       :

Gülsen                             

SOYADI:

BUDAK

Tel        : (0446)
E-Mail  : gbudak@erzincan.edu.tr

  

                                                

Kütüphaneci 

ADI      :

Murat

SOYAD:

YOLCU

Tel       : (0446)
E-Mail : myolcu@erzincan.edu.tr

 

 

 

Taşınır ve Kayıt Kontrol Yetkilisi

Hizmetli

ADI      :

Duygu 

ADI      :

Sultan

SOYADI:

Başuğuy

SOYADI:

Yardımcı

Tel       : (0446)  Tel       : (0446) 
E-Mail  : @erzincan.edu.tr E-Mail  :
@erzincan.edu.tr