KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
 

 

S. NO
KURUM KODU
STANDART DOSYA PLANI KODU
HİZMETİN ADI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI
HİZMETTEN YARARLA NANLAR
HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
MERKEZİ İDARE
TAŞRA BİRİM
MAH. İDARE
DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)
BAŞVURUDA  İSTENEN  BELGELER
İLK BAŞVURU MAKAMI
PARAF LİSTESİ
KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR
MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
YILLIK İŞLEM SAYISI
1
B302ERZ0780000
930000000
Satın Alma İşlemleri
Süreli yayın, kitap, CD ve veri tabanı aboneliklerini satın alma işlemleri
Merkezi Yönetim Harcama Belgesi Yönetmeliği, 4734 sayılı kamu ihale kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Bu kanunlara göre yayınlanmış Yönetmelikler
Kütüphane kullanıcıları
Erzincan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
 
 
 
Talep Yazısı 
Daire Başkanlığı
Memur, Şube Müd., Dai. Bşk. Gen Sekr. Yrd., Genel Sekreter
Onay, Fatura, Ödeme Emri Belgesi, Muayene Raporu, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi
İlgili Kamu Kurumları-Firmalar
 
Açık ihale: 150 işgünü         Pazarlık Usulü İhale:120 iş günü,             Doğrudan Temin:30 gün
 
EKAP, e-BÜTÇE
2
B302ERZ0780000
809000000
Taşınır İşlemleri
Dayanıklı taşınır ve sarf malzemeleri taşınır işlemlerinin yapılması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği
Personel, Kütüphane Kullanıcıları
Erzincan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
 
 
 
Taşınır İhtiyaçları İstek Formu-Taşınır İşlem Fişi (Giriş-Çıkış)-Zimmet Raporu-Dayanıklı Taşınırlar listesi-Devir İstek Formu-Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi-Zimmet Değişim ve Teslim Formu-Hurda Bildirim Formu-Değer Tespit Formu-Hibe Teslim Alma Formu, 
Daire Başkanlığı
 Memur, Şube Müd., Dai. Bşk. Gen Sekr. Yrd., Genel Sekreter
İlgili Harcama Birimi
 
 
Değişken
 
SGB NET
3
B302ERZ0780000
806000000
Kütüphane İşleri
Kataloglama-Sınıflama-Etiketleme-Ciltleme
 
Kütüphane Kullanıcıları
Erzincan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
 
 
 
 
 
 
 
 
Değişken
 
 
4
B302ERZ0780000
806020500
Üniversitelerarası Ödünç Kitap İşlemleri
Üniversitelerarası ödünç kitap/fotokopi alma ve verme işlemlerinin yapılması
Erzincan Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği
Madde 12
Akademik Personel, Yüksek Lisans ve Doktora ve Lisans Öğrencileri
Erzincan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
 
 
 
Ödünç Kitap İstek Formu (Elektronik)
İlgili Kütüphane Yetkilileri ve Daire Başkanlığı
İlgili Kütüphane Yetkilisi, Daire Başkanı
 
Üniversite Kütüphaneleri-Kamu Kurumları
 
3 iş günü
26 Adet
http://kits.ankos.gen.tr/
5
B302ERZ0780000
010000000
Yazışmalar
Birime gelen yazılara cevap verilir.
2547, 657, 5018 sayılı kanunlar, Resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik,
Daire Başkanlığı
Erzincan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
 
 
 
Gelen evraklar, yazışmalar
Daire Başkanlığı
İlgili; Memur, Şube Müd., Dai. Bşk. Gen Sekr. Yrd., Genel Sekreter
 
Tüzel-Kamu Kurum ve Kuruluşları
 
 
179
Sunulmuyor
6
B302ERZ0780001
805000000
Danışma ve Belge Sağlama Hizmetleri
Başvuran kullanıcıların basılı ve elektronik ortamda isteklerinin karşılanması  
 
Kütüphane Kullanıcıları
Erzincan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
 
 
 
 
İlgili Uzman Kütüphaneci
İlgiliye Yönlendirme
 
İsteğe Göre Değişmekte
İsteğe Göre Değişmekte
3-5 Dakika
Değişken