SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 

Bazı Önemli Kanunlar


  • 2547 Sayılı Yükseköğretin Kanununa ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bazı Önemli Kanun Hükmünde Kararnameler

 

 

Bazı Önemli Tebliğler

 

 

Bazı Önemli Yönergeler


  • Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.
  • Öğrenci Yemek Bursu Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.
  • Öğrenci Kulüpleri Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.
  • Engelsiz Erzincan Üniversitesi Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bazı Önemli Yönetmelikler


  • Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği'ne ulaşmak için tıklayınız.