SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 

 

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ

 

 

                             

KOS-1) ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK
A) Yönetmelik
B) E.Ü. Etik Kurul Yönergesi
C) Etik  Sözleşmesi
KOS-2) MİSYON, VİZYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER
A) SKSDB İç Kontrol Sistemi
B) SKSDB Personel Listesi
C) SKSDB Görev Dağılımları
D) SKSDB Hassas Görevler
E) Görev Tanımları:
E-1) Daire Başkanı
E-2) Sağlık ve Sosyal İşler Şube Müdürü
E-3) Kültür ve Spor İşleri Şube Müdürü
E-4) Beslenme ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü
E-5) Sosyal Tesisler ve İşletme Müdürü
E-6) Yazı İşleri Birimi
E-7) Personel İşleri Birimi
E-8) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
E-9) Satın Alma Birimi
E-10) Tahakkuk Birimi
E-11) Psikolog
E-12) Hemşire
E-13) Yemekhane Yetkilisi
E-14) Beslenme Hizmetleri
F) İş Akışları
F-1) Yazı İşleri Birimi
F-2) Personel İşleri Birimi
F-3) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yatkilisi
F-4) Satın Alma Birimi
F-5) Tahakkuk Birimi
F-6) Yemek Hakediş Ödemesi İle İlgili
F-7) Sportif Faaliyetler İle İlgili
F-8) Kulüpler İle İlgili
G) SKSDB Organizasyon Seması
KOS-3) PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI
A) E.Ü. Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi
RDS-5) PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
A) İş Planları
KFS-10) HİYERARŞİK KONTROLLER
A) Hiyerarşik Kontroller
KFS-11) FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ
A) İkiz Görevlendirmeler
BİS-13) BİLGİ VE İLETİŞİM
A) Müracat Öneri Şikayet Formu
BİS-15) KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ
A) Standart Dosya Planı ve Etkiketler
BİS-16) HATA, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
A) Hata, Usulsüzlük, Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi
IS-17) İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
A) İç Kontrolün Değerlendirilmesi