SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ

 

         Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri olarak öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütür:

 

a) Yeni giren öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,

 

b) Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

 

c) Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak,

 

d) Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iş imkânlarından haberdar etmek. Özel kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, mezunlara iş bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkânları ölçüsünde izlemek,

 

e) Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,

 

f) Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce öngörüşme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek.

 

 

 

Yaşam Becerileri Merkezi:

Yaşam Becerileri Merkezi; Erzincan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmeti çerçevesinde öğrencilerimize ve personelimize hizmet vermektedir.

 

Merkezimiz, sizlerin yaşam yolculuğunda karşılaştığınız sorunları ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek amacıyla başa çıkma becerilerinizi güçlendirmeye dönük destek alabilmenizi sağlayan psikolojik danışma hizmeti sunmaktadır. Merkezimizde randevulu sistemle çalışılmakta ve kişisel sorunlar doğrultusunda bireysel görüşme yapılmaktadır.

Günlük yaşantımız içinde birtakım zorlayıcı olaylarla karşılaşmamız ya da belirli zor dönemlerden geçmemiz kaçınılmazdır ve normal gelişimimizin bir parçasıdır. Bununla birlikte, bazı yaşam becerileri karşılaştığımız bu sorunlarla en etkili şekilde başa çıkabilmemize yardımcı olacaktır.

 

Bu yaşam becerileri neler olabilir?

 

Bu süreç öncelikli olarak kişinin kendisini tanımasından geçer. Kişinin kendini tanıması beraberinde, beden ve zihin yeteneklerini, psikolojik ihtiyaçlarını fark etmesini, hayattan neler beklediğini belirlemesini, tutum ve değerlerini tanımasını getirir. Yaşamın zorluklarıyla başa çıkmada diğer insanlarla olan ilişkilerimizin önemi yadsınamaz. İyi kişilerarası ilişkilere sahip olmak ise dinleme becerileri, kendini ifade etme becerileri, çatışma çözme becerileri, doğru beceriyi doğru yerde kullanabilme becerisi gibi pek çok beceriyi gerektirir. Bunların ötesinde; problem çözme becerileri, çevreye uyum sağlama, öfke kontrolü, zamanı etkili kullanma, sınav kaygısıyla ve stresle baş etme de sorunları en aza indirmek ya da ortadan kaldırmak için bizlere yardımcı olacak yaşam becerilerinden bazılarıdır.

 

Amacımız, kendinizi tanımanıza ve geliştirmenize, yaşadığınız sorunlarla baş edebilmenize, kendi kişisel kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanabilmenize yardımcı olmaktır.

 

Uzman Psikolog Esra DEMİREL

 

Adres:

Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi
Eğitim Fakültesi Zemin Kat B4 Z22

Telefon:

0(446) 224 03 26 / 40208