STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 

 

 

BAZI ÖNEMLİ KANUNLAR GÜNCELLENME TARİHİ TÜRÜ

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 

27.01.2014

 

2914 Sayılı Yükseköğretim Personeli Kanunu

 

27.01.2014

 

657 Sayılı Devlet Memurarı Kanunu 

 

27.01.2014

 

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

 

27.01.2014

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

 

27.01.2014

 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 

27.01.2014

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

 

27.01.2014

 

 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 

 

27.01.2014

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

27.01.2014

 

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

 

27.01.2014