STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 

/userfiles/daire_baskanlik/55/files/G%D6REV%20TANIMLARI%20SON%20WORD_19_08_2014%202.pdf

 

 

İç Kontrol Kapsamında Tamamlanan Eylemler ve Duyurular Türü

 

Kamu İç Kontrol Sistemi Soru Formu

 

 

BUMKO Kamu İç Kontrol Sistemi Toplantı Sunusu

 

 

İç Kontrol Nisan 2014 Değerlendirme

 

 

Erzincan Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

 

 

İç Kontrol Sunum (13.11.2013)

 

 

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sunum (19.03.2014)

 

 

 

Erzincan Üniversitesi Etik Kurulu Yönergesi

 

 

Erzincan Üniversitesi Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

 

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Akış Süreçleri

 

 

Süreç Yönetimi ve Akış Sembolleri Sunum

 

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Tanımlamaları

 

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hassas Görevler

 

 

Hassas Görev Broşürü

 

 

Erzincan Üniversitesi Yetkinlik Bazlı Performans Yönergesi

 

 

Yetki Devri Formu

 

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İkiz Görevlendirme Listesi

 

 

İkiz Görevlendirme Formu